T-bar-pysäytysventtiili

N AUTHORIN TODISTUS

Riippuu auth. todistukset ¹

Ilmoitettu 14.ll.1969 (№ 1304230 / 25-8) M.C. Г 16k 37/00 hakemusnumeron liittymisen yhteydessä

Valiokunta koostuu Tsree Soset M11iistrovin keksinnöistä ja löytöistä

Julkaistu 16.X. 1972. Tiedote ¹ 31

Kuvaus julkaisupäivä 4.X1.1972

UDC 621.646 (088.8) Keksinnön tekijä

Yu. G. Chernobrovka1t

KIINNITTÄVÄT KIINNITYSVÄLINE voiman vaikutuksesta karaan ja kierteitetyistä holkkeista aksiaalisuunnassa. Tämän voiman vaikutuksesta kierteitetyllä holkulla liikkuu jousen 8 puristamista. Työntövoima 7, joka liikkuu kierteitetyn holkin kanssa ja toimii joustavan liikuteltavan koskettimen 8 kallistuksella, taivuttaa sen ja 111... 1: een yhdistää kiinteän ja kosketuksettoman 1 kanssa. Siian ketju 11133Top2 talvet korjataan, ja 1 3 mya 9 on perustettu; sulkeminen on valmis.

1o Kun kierretty holkki 2 palautetaan sävelkorkeudella 7 alkuasentoon, liikkuva kosketin 8 liikkuu poispäin kiinteästä joustavuudestaan, piiri avautuu.

Käämien kierteisen parin muotoinen sulkuventtiilien vedon solmu on kierteitetty holkki, joka tunnistettiin sillä, että vauhtipyörän vauhdin (momptov) rajoittamiseksi varoitusvalo kiinnitettiin siihen

25 kierteitetyllä holkilla ja vuorovaikutuksessa normaalisti avoimien kontaktien kanssa liikutettaessa. Tunnetut putkiliitännät, joissa on manuaalinen säätö, valmistettu kierteitetyn parin kierteisen holkin muodossa.

Ehdotettu keulapiste eroaa tunnetusta, sillä se on varustettu kuristinlaitteella, joka on tehty työntövoiman muodossa, joka on kiinnitetty kierteiseen napaan ja joka on vuorovaikutuksessa normaalisti avoimien koskettimien kanssa liikkeen aikana.

Kuvattu laite on esitetty piirustuksessa.

Se koostuu karasta 1, kierteitetystä holkista 2, jota painetaan karalla> paalulla 8. Kruunu> kiinnitys kiristetään mutterilla 4. Pystysuora 5 estää kierteitetyn holkin 2 pyörimisen. Ia kara kiinnitetty vauhtipyörä b. Vetokoukkua 7 käytetään sulkemaan tavallisesti avoimet koskettimet 8, lam mun kid 9 - hälytyksen yhteydessä. Koko hälytys 10 on kiinnitetty kansiin 11.

Kun vauhtipyörä b pyörii, karan 1 ruuvaamalla kierteitettyyn holkkiin 2 liikuttaa lukkorunkoa, kunnes se sulkeutuu. Jotta tarvittava voima saadaan aikaan lukituselimessä, vauhtipyörään b kohdistuu tietty voima, joka kierteitetyn parin avulla pindel - kierteinen holkki muunnetaan

Toimittaja T. Larina

Tilaus 3667 /) 0 Ed. Zh 1522 Circulation 406 Tilaus

TSNIIPI Keksintösäätiö ja Discoveries PRS Neuvostoliiton ministerineuvosto

Vaihda solmu

petoi »Wed Sep 09, 2009 23:12

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

AlexIr »To 10.09.2009 04:19

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

petoi »Thu Sep 10, 2009 4:41

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

AlexIr »To 10.09.2009 04:56

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

petoi »Thu Sep 10, 2009 05:12

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

AlexIr »To 10.09.2009 05:30

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

Fun'dorin »Thu Sep 10, 2009 8:52

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

Yuri V. "Thu Sep 10, 2009 9:58

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

petoi »Thu Sep 10, 2009 16:33

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

AlexIr »Thu Sep 10, 2009 16:58

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

Mikhailo »Thu Sep 10, 2009 18:15

Re: "Bugle solmu" portti venttiili (espanja tai englanti)

Fun'dorin »Thu Sep 10, 2009 21:15

Gate Valve Design

Venttiilien rakenne mahdollistaa tarvittaessa tiivisteen vaihtamisen karaa irrottamatta venttiiliä joulukuusesta. Ovi-venttiileissä on portin asentoilmoitus.

Kuva 1. Oviventtiili

1 - portti; 2 - ohjainlevy; 3 - satula; 4 - kotelointi; 5 - rengas; 6 - varastossa; 7 - pakkaustiivisteet; 8 - vauhtipyörä; 9 - osoitin; 10-laakeripesä; 11 - kansi; 12 - öljysäiliö; 13 - rengas.

Ovi-venttiilit koostuvat seuraavista pääosista ja kokoonpanoista:

kotelo, joka kykenee tarttumaan liukuporttisoluun.

kannet tiivistysrenkailla, jotka takaavat kotelon yhteydessä olevan kireyden.

portti, joka estää työväliaineen virtauksen portissa.

siirrettävät satulat, mikä takaa tiukimman portin.

kara, joka vastaa portin sileydestä.

joka pyrkii takaamaan karan yhteydessä olevan kireyden suhteessa ulkoiseen ympäristöön.

köysi solmu, joka muuntaa taajuusmuuttajan pyörimisliikkeen karan translaation liikkeessä.

karan suojapylväässä.

sähköinen ohjausventtiili.

joka pystyy poistamaan mahdolliset kiintoaineet sedimentin muodossa, jotka voivat olla työympäristössä portin alla olevassa onkossa.

Kuva 2 - Litvosvarnaya-venttiili putkilinjan hitsaukseen

1 - tapaus; 2 - portti; 3 - kansi; 4 - kara; 5 - jalusta; 6 - köydenveto; 7 - hitsattu kela

4. Käytetyt materiaalit:

Runko on terästä 20, 20L ù1; 09G2S, 20GML hl1: lle

Peite - teräs 20, 09G2S, 20L, 20GML

Kara - teräs 20x13

Shiber - teräs 40, 45, + 30 Cr mikronia

Tiivisteet - elastomeeri, polyuretaani

Keskimääräinen käyttöikä venttiileissä - vähintään 30 vuotta

Kiilareunan venttiilien toiminta ja laajuus

Putkistoihin asennetut sulkuventtiilit ohjaavat pumpattujen nesteiden ja kaasujen virtausta. Eräänlainen lukituselementti on kiilan muotoinen laite, jota kutsutaan kiilahihnaventtiiliksi, jota käytetään yksinomaan lukitusrakenteena mutta jota ei käytetä virtauksen säätämiseen, koska sillä on vain kaksi "avointa" ja "suljettua" asentoa.

Sovellusventtiilit

Wedge-venttiilit asennetaan putkilinjan päähän sekä paikkoihin, joissa työympäristön liike on estetty teknisten ja hätätilanteiden varalta.

Tämäntyyppisiä sulkemislaitteita valmistetaan laaja-alaisesti nimellishalkaisijoille ja käyttöpaineille kaikille putkikoille, joten niitä käytetään eri putkistoissa.

Luistiventtiilit, joissa on joustava kiila, antavat luotettavan nopean virtauksen sulkemisen ja toimivat korkealla paineella.

Löytyi sovellus öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Tämän tyyppisiä venttiilejä käyttävät kemialliset yritykset, joilla on teknisiä linjoja aggressiivisten ratkaisujen pumppaamiseen.

Kuumien lämmöntuotantoyritysten osalta sopii kiilahihnaventtiili, jonka portti on jaettu kahteen osaan siirtymäalueen lisäämiseksi. Näin voit kompensoida lämpölaajenemista. Voidaan käyttää höyrylinjoissa.

Laite ja toimintaperiaate

Kiilareunan venttiilien päätiedot

 • kotelo
 • suljin,
 • varastossa,
 • ohjauspyörä,
 • täyttölaatikko
 • kotelon kansi
 • opaslevy.

Laite toimii syöttöruuvin periaatteella: käsipyörän kääntäminen vasemmalle siirtää varren ylös pultilla.

Ohjauslevy (kaksi pultin kummallakin puolella) painetaan laskuhaaraan kulmassa. Molemmat levyt muodostavat kiilamallin. Ohjauslevyjen välinen asento kääntyy pyöreällä tasainen suljin. Tämä muotoilu tarjoaa tiukan virtauksen päällekkäisyyden myös korkeissa paineissa ja nopeuksissa.

Kiilahihnaventtiilien lineaarisen liikkumismenetelmän mukaan on sisäänvedettävä ja ei-nouseva varsi.

Irrotettava varsiporttiventtiili

Liukuva venttiili, jossa on sisäänvedettävä varsi, mahdollistaa pultin aseman säätämisen pitimen pitkin osan pitkin käsipyörän pyörimisen aikana.

Tangon lineaarinen liike toimii ruuviliittimen periaatteella käyttäen ohjauspyörän pyörimistä. Samanaikaisesti varsi ulottuu ylöspäin vetämällä pulttia, joka liukuu pitkin lautasia, tulee kehon tilaan kannen alla.

Pyöriminen aukeaa suorana vasemmalle. Oikealle myötäpäivään.

Ahtimen tiiviste painetaan korkkia vasten, joka tarttuu kiinnitysholkkiin, jota käytetään varren päällä. Jos kiristät muttereita, kansi lepää kiristysholkkiin nähden, joka kiristää varren tiivisteet.

Kiinnitä huomiota! Tiiviste on painettava säännöllisesti, koska tiiviste kuluu ulos. Jos näin ei tehdä, aukot näkyvät rauhasyhdistelmän kautta. Käännettävää varsiä ohjataan iskun korkeudella.

Ei-nouseva varsiventtiili

Avataksesi suljin - kierrä käsipyörää myötäpäivään. Suunnittelu vähentää tangon pituutta irrottamalla ruuviosa kotelon sisällä.

Kun käytät venttiiliä, jossa on liukumaton varsi, vauhtipyörän kääntämisen yhteydessä on vaikea määrittää sulkimen asentoa, joten ennen asennusta on tärkeää tarkistaa nopeus "suljetusta" "auki" -asennosta ja käyttää pyörimisnupista, asennosta ja nopeudesta sen helppokäyttöisyyttä pyörällä.

Venttiilin periaate, jossa ei ole sisäänvedettävää tangetta, muistuttaa vetimen työtä: ruuvin osa on ruuvattu venttiiliin ja se tulee kotelotilaan kannen alla ohjainlautojen ympäri.

Kiilaventtiilien edut ja haitat

Yksinkertainen muotoilu ei aiheuta vaikeuksia käytössä, johto ei vaadi paljon vaivaa. Samanaikaisesti kiilaventtiilien suosio selittyy useilla eduilla:

 • aseman "avoin" ja "suljettu" tarkka sijainti;
 • päällekkäiset jopa suurnopeusvirrat;
 • kanavan tiivistäminen ilman ylimääräisiä vauhtipyörää;
 • painehäviö avoimessa asennossa lähes muuttuu;
 • avoimessa asennossa suljin sijaitsee fluidivirtauksen yläpuolella eikä sitä hävitä hankaavilla hiukkasilla.

Kaiken tämän vuoksi suunnittelussa on sen haitat:

 • vaatii lisätilaa kohotetun sulkimen sijoittamiseksi;
 • aukon sulkemisen manuaalinen hallinta on hidasta;
 • avoimessa asennossa kiinteät kerrostumat joutuvat usein ohjainlevyjen väliin, mikä estää venttiilin sulkeutumisen tiukasti;
 • ei sovellu työympäristön liikkeen hallintaan;
 • tärinä osittain avoimessa tilassa;
 • On vaikeuksia hoitaa sisäosien hiontaa ja hiontaa.

Venttiilivaatimukset

Suuremmat venttiilien ja liittimien vaatimukset määräytyvät putkistossa ja käyttöolosuhteissa suurilla paineilla. Vaarallisissa tuotantolaitoksissa venttiilit ovat sertifioituja.

Se toimitetaan varaosina, mukaan lukien vaihdettavat komponentit ja osat: fluoroplastiset tiivisteet, renkaat tiivistää korkeapaineputkistojen, kiinnitysosien ja muiden osien liitokset.

Venttiilirungossa on esitetty koko ja paine, joihin venttiili on suunniteltu. Vahvistustyypissä voi olla kirjaimia, esimerkiksi ЗКЛ2-150-14 tarkoittaa, että venttiili on kiilahihna. 2 muutosta, nimellishalkaisija 150 mm, paine 1,4 MPa.

Jäljelle jäävät tiedot on merkitty tuotetietoarkistoon.

Näiden standardien lisäksi on kansainvälisiä: API, BS, MSS, ASME.

Esimerkiksi API 600 on vakiomalli teräksisille venttiileille, joissa on laipatut tai päittäiset päät ja pultitut korkit, jotka on suunniteltu raskaisiin käyttötarkoituksiin, kuten jalostamoon ja niihin liittyviin sovelluksiin.

Materiaalit kiiltoventtiilien valmistukseen

Jotta ei ole mahdollista erehtyä vaadittavan lukituslaitteen valinnassa, on välttämätöntä ennakoida tulevat viestinnät ja määrittää käyttöolosuhteet. Valitessaan on tärkeää ottaa huomioon olosuhteet, joissa lukituslaitteita käytetään.

Valurautaiset seokset sopivat alhaisissa paineissa työskentelyyn, pronssi- ja ei-rautametalliventtiilejä käytetään keskipaineisiin ja aggressiiviseen materiaaliin, kun taas terästä käytetään korkeapaineiseen työhön.

EN-standardit määrittelevät venttiilien eri elementtejä:

Kiilaluukkuventtiilien tyypit

Hytin ja istuimen suunnitteluun on olemassa 3 tyyppistä kiilaventtiiliä.

 1. Suunnittelu kiinteällä kiilapultilla on kysyntää sen yksinkertaisuuden ja kestävyyden vuoksi. Venttiili asennetaan putkistoihin, sopii nesteille, joissa on vähän kiinteitä epäpuhtauksia. Tämä on käytännöllinen vaihtoehto pyörrevirtauksille.
 2. Joustava kiilaventtiili on yksikappaleinen levy, jonka leikkaus on kehä, jotta istuinlevyjen välinen kulma voidaan vaihtaa. Kapea leikkaus antaa joustavuutta säilyttäen lujuuden. Syvä ja leveä leikattu tai muotoiltu holkki jättää vähän materiaalia keskelle, mikä tarjoaa joustavuutta, mutta portin lujuusominaisuudet pienenevät.
 3. Kiilahihnaventtiilien jakaminen (kuva 3) on itsekiinnittyvät istuimet. Kiilamalli sopii käytettäväksi kaasujen ja nesteiden kanssa, mukaan lukien syövyttävät, normaaleissa ja korkeissa lämpötiloissa.

Tyypin suljin erotellaan:

 • Venttiilit, joissa on kiinteä kiilapultti, ovat valtavat apuvälineet ja apuohjelmat, jotka säästävät lämmönvettä. Ne asennetaan teknisiin kuoppiin hätäalueen poistamiseksi. Laaja kokoalue paineella, liitäntäelementeillä ja valmistusmateriaaleilla takaa vaaditun lukituslaitteen optimaalisen valinnan.
 • Elastisella kiilalla varustetut venttiiliventtiilit tarjoavat luotettavan nopean virtauksen sulkemisen ja kestävät suuria paineita. He ovat löytäneet sovelluksen öljy- ja kaasuteollisuudessa korkeapaineputkilinjan järjestämiseen. Kokoalue DN (DN) ja käyttöpaine osoittavat, kun valitaan venttiili.

Oppitunti aiheesta "Wedge-venttiili"

Kiirehdi hyödyntämään alennuksia jopa 60% kursseilla "Infurok"

Oppitunti aiheesta

VALVON KUVAUS, LAITE JA TYÖ.

MERKINTÄ JA PAKKAUS.

KÄYTTÖOHJEET.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET.

VALVON VALMISTUKSEN MÄÄRÄN ASENNUS.

MAHDOLLISET HAITTAUTUMISMÄÄRÄT JA MENETELMÄT ELIMINAATTORISSA.

10. KIINNITYSOSIEN KIINNITTÄMINEN.

11. LUOTETTAVUUDEN JA TAKUUN VELVOLLISUUDEN INDIKAATTORIT.

VALVON KUVAUS, LAITE JA TYÖ.

Venttiilit asennetaan putkiin, molemmat maanalaisiin, ilman kaivojen rakentamista kaivannon täyttämiseksi ja maapohjan yläpuolelle ilman ulkoilmasta ilman suojaavia rakenteita ilmakehän vaikutuksilta.

Venttiilejä voidaan käyttää alueilla, joiden seismisyys on 8 Richter-asteikolla, ja ne voivat toimia tässä passissa asetettujen parametrien rajoissa seismisen vaikutuksen aikana ja sen jälkeen.

Venttiilin asento toimitettaessa suljetaan kiilan avulla kara alemmassa ääriasennossa. Kun sähkömoottori on päällä avattavaksi, köysisolmun nokkamuhvi (DN 600, 700, 800) pyörii vastapäivään ja nostaa karan ja kiila ylös. AUKI-äärimmäisessä yläasennossa kiila on kokonaan ulos venttiilin kulusta. Kun nokkamuhvi pyörii myötäpäivään, venttiili sulkeutuu.

Ylemmässä asennossa AUKI, taajuusmuuttaja irtoaa rajakytkinten toiminnasta. Niiden vikaantuessa sähkömoottori irtoaa vääntömomentin rajoittavan kytkimen katkaisijoiden toiminnasta ja karan kaulus koskettaa kartiomaista pinnoitetta holkin lopussa kannen tiivistysholkki, joka luo karan "ylätiivisteen", joka mahdollistaa voiteluaineen ruiskuttamisen tiivisteen kammioon tai tiivisteen tiiviste korvataan, kun venttiilirungon ontelossa on paineita.

AUKI ja KIINNI kiilan asennon visuaaliseen valvontaan
Sähkötoimilaitteen venttiilien käytön aikana on paikallinen ilmaisin lukituselimen (kiilan) asennosta ja JSC Tulaelectroprivod sähköisen aseman venttiileille, sähköasennossa on myös asentoilmoitus.

Osoittimen sijainti alhaalla vastaa asennossa KIINNI, ylhäältä - AUKI-asentoon. Ilman poistaminen venttiilin ontelosta toimii "ilmapistokkeena" kannen yläosassa. Tiivistysrasvan ruiskuttamiseksi tiivistysholkkiin on aukko kotelon holkin sivupinnalle, johon paineventtiili ruuvataan.

MERKINTÄ JA PAKKAUS

Venttiilin merkintä tehdään rungossa ja nimikilvessä,
kiinnitetty telineeseen.

valmistajan tavaramerkki;

vaatimustenmukaisuusmerkintä ja sertifiointikoodi;

ehdollinen paine PN, MPa;

ehdollinen pass DN;

kotelomateriaalibrändi UHL1: n suorituskyvylle (levyllä);

valmistusnumero ja valmistuspäivä;

ilman venttiilin paino ilman sähkökäyttöistä (levyllä);

OTC-leima (levyllä);

merkintä "Tehty Kazakstanin tasavallassa" (lautasella).

-runkomateriaalin hiilidioksidin "Сe" todellinen arvo (yhden haaraputken tai pultin laipan sisäpinnalla).

Venttiili toimitetaan yhdessä pakkauksessa vaakasuorassa asennossa.
kuormalavoilla, joissa suljetut tulpat putkissa olevien reikien läpi.

Toimitettaessa venttiili, jossa on sähköinen käyttölaite, lähetys tehdään kahdella paketilla.

Vasta-laipat (vakiolamppujen kanssa) toimitetaan asennettuna hilaventtiilillä.

KÄYTTÖOHJEET

Venttiilin asennuksen, käyttöönoton ja käytön aikana näiden ohjeiden lisäksi tulisi ohjata toimilaitteen ohjeet ja laitoksen voimassa olevat ohjeet.

Venttiiliä on käytettävä sen mukaiseen tarkoitukseen passin mukaisesti. Se ei saa käyttää venttiilejä työympäristöissä parametreilla, jotka eivät ole tämän passin antamia, ja myös ohjauslaitteina. Venttiilin kiila aina, mukaan lukien väliaineen paineen puuttuminen, tulee asentaa vain pääteasentoon KIINNI tai AUKI.

Kuljetuksen ja varastoinnin aikana kiilan tulisi olla asetettu

Sovita sähköventtiili venttiilin säätöön
malli.

Venttiilin huollon tiheys - vähintään kerran vuodessa.
Kun nostoventtiili huolletaan, on tarpeen täyttää köysirakenteen runko CIATIM-201-rasvalla GOST 6267-74, karan kierre on päällystettävä CIATIM-201 rasvalla GOST 6267-74 (voiteluaineen kulutus tuote 0,5 0,8 kg riippuen kehyksen koosta). Kiristä tiivisteen tiiviste ja tarvittaessa lisää tiivistysrenkaan liikkumista ja paineenna voiteluainetta ruiskulla venttiilin korkin poistamisen jälkeen.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Huoltohenkilöstöllä on lisäksi oikeus asentaa ja huoltaa venttiilejä tämän passin, käyttöohjeen ja asianmukainen turvallisuusohjeiden tarkistamisen jälkeen.

Venttiilien asennuksen, käytön ja huollon yhteydessä on noudatettava seuraavia sääntöjä:

- Kun sähköventtiiliä asennetaan ja asennetaan venttiilien valmistukseen, on käytettävä erityisiä silmiä venttiilissä ja käyttölaitteessa.

sellaisten venttiilien toiminta, joita ei ole tässä passissa, ei sallita;

kotelon sisäisten ontelojen aukkoon liittyvää korjaustyötä ei sallita keskipaineen läsnäollessa.

Kun huollat ​​asemia, noudata sääntöjä
turvallisuusohjeet taajuusmuuttajan ohjeissa.

VALVON VALMISTUKSEN MÄÄRÄT ASENNUSTA

Irrota venttiili kuljetuspakkauksesta ja irrota pistokkeet suuttimista (vasta-laipat).

Tarkista käyttöohjeiden ja varaosaketjun saatavuus ja täydellisyys

Avaa venttiili uudelleen irrottamalla rasva päälaippojen, liitäntälaippojen, venttiilien hitsausreunojen, vetosolmun liitospintojen ja suuttimien sisäpintojen liitospinnoilta.

Tarkista venttiilin toiminta seuraavasti:

asenna sähköinen käyttölaite venttiiliin, säädä vääntömomentin rajoittava kytkin tässä passissa määritetyn arvon mukaisesti;

suorita kaksi täysikäyttöistä AUKI-KIINNI, kun toimilaitteen sammutus on suoritettava:

1) alemmassa asennossa - rajakytkimen kytkimestä
vääntömomentti;

2) yläasennossa - rajakytkimen toiminnasta kohdassa
Kara-akselia ei ole toimitettu ylemmälle tiivisteelle 7 - 16 mm venttiilin koosta riippuen.

Jos vääntömomentin rajoittava kytkin on ennenaikaisesti käytössä, sen kytkimien toiminta on toistettava.

Venttiili on asennettava betoniin, ilman painon vaikutusta putkistoon.

Putkilinjan venttiilin asennusasento on pystysuora,
moottoroitu ylös enintään 3 astetta. Kiilaan asennossa venttiilin hitsauksessa on kiinni. Hitsauta venttiilin putket (laskinlaipat) putkistoon ja tarkista hitsaus rakennuskohteen voimassa olevien sääntöjen mukaisesti (VSN 012-88 "Pää- ja kenttäputkistojen rakentaminen", RD 153-006-02 "Ohjeet hitsaustekniikasta runkoputkistojen rakentamisessa ja uudistamisessa").

Putkilinjan venttiilin asennuksessa haaraputket (tai laskinlaipat) on asennettava ilman vääristymiä ja kiinnittimien / aukkojen reiät (oltava samansuuntaisia ​​venttiilien laippojen reikien kanssa.) ^

EI KÄYTÄ KIINNITTÄMISEN KAAPELIEN RAJOITUKSEN KIINNITTÄMISEKSI.

Suorita kaksi täydellistä sykliä AUKI-KIINNI suljettaessa
sähkökäyttö ääriasennossa kytkimien toiminnasta.

Putkilinjan hydraulisessa testauksessa, jonka paine on 1,5 PN, venttiilin on oltava täysin auki tai väliasennossa (25 - 75%), mikä varmistaa testiväliaineen virtauksen venttiilirungon sisäisiin koloihin.

Käytä ilmapistoketta ilman poistamiseksi.

Käytä venttiiliä vain lukituslaitteena, kiilan on oltava yhdessä ääriasennossa AUKI tai KIINNI.

Käytä venttiiliä vain ohitettaessa tai sulkemasta työskentelyväliaineen virtausta. Samanaikaisesti älä anna portin (kiilan) painehäviötä ylittää 3,0 MPa, kun se vaihdetaan ja yli 8,8 MPa suljetulle portille (kiila) kiinteässä asennossa.

VAROITUS! Ennen siirtymistä puhdistus- ja diagnoosilaitteisiin on varmistettava, että venttiili on täysin auki, ja se tarkistetaan osoittamalla paikallisen kiilan asennon ilmaisin toimilaitteesta sekä osoittimen sijainnista (jos sellainen on). Jos sähköinen käyttölaite epäonnistuu, kiila on nostettava manuaalisella varmistuskopiolla äärimmäiseen yläasentoon karanivelen pysäyttämiseksi kartiomaiseen peitelevyyn kannessa 4

Säännöllisesti objektin toimintatavan mukaan, mutta vähintään kerran sisään
Kolme kuukautta, tarkasta säännöllisesti venttiilit:

puhdista venttiilin ulkopinnat ja sähköinen käyttölaite likaa;

tarkista kiinnittimien kunto;

-Tarkista tiiviste ja liitin: kotelon kansi. Ohjausmenetelmä on visuaalinen;

- Tarkista moottoriventtiilin toiminta. Tarkastus suoritetaan, kun venttiili on AUKI-asennossa kääntämällä taajuusmuuttajan ajaksi 15-25 sekuntia ja palaten alkuasentoon.

MAHDOLLISET HAITTAUTUMISMÄÄRÄT JA MENETELMÄT ELIMINAATTORISSA.

1 Aja ei toimi

Tarkista virtapiiri

2 Sama taajuusmuuttajan taaksepäin osittaisen avaamisen tai sulkemisen jälkeen

Rajakytkintä ei ole nollattu.

Kytke taajuusmuuttaja alkuperäiseen suuntaan 10-15 sekuntia ja kytke sitten taajuusmuuttaja haluttuun suuntaan

3 Sammuta asema avautumisen aikana (jos kyseessä on epätäydellinen aukko)

Ylitetty sallittu paine-ero portilla

Pienennä eroa hyväksyttäväksi

Vääntömomentin rajoitinkytkimen säätö

Säädä kytkin passin mukaan

Jään muodostuminen rungon pohjalla

Lämmitä kotelo pohjasta ja huuhtele työvälineellä.

4 Lämmönvarausosien lämmitysosat ja runko

Rasvan puuttuminen ikeessä

Täytä rasva solmu rasvalla

5 Yhteyden "kotelon kansi"

1 Löysää kiinnittimet

2 Vahingoittunut tiivistysrengas

1 Kiristä kiinnittimet kohdan 2.2.7.4 mukaisesti

2 Vaihda tiivisterengas.

6 vuotaa läpipainopakkauksen kautta

Kiinnittimien löysäys tai pakkausrenkaan osittainen kuluminen

1 Kiristä öljysulun laitteisto

2 Paina tiivistysrasvalla Armatol-238

TU 38.101.812-83 tai LZ-162 TU 38-101315-77 tiivistepesään venttiilin 19 kautta

-tiiviste pakkaukseen

Lisää täyttörengas tai vaihda renkaat kokonaan

7 porttivuoto

Ovi-venttiili ei ole täysin suljettu

Laske kiila alasasentoon KIINNI, jos vääntömomentin rajoittimen kytkin aktivoituu ennenaikaisesti, käytä käsipyörää

Ulkokerros kiilan ja kotelon tiivistyspintojen välillä

Ohjausportti (AUKI-KIINNI)

kiilan ja (tai) rungon tiivistyspinnat

1 Hiomaan kiilan ja / tai rungon tiivistepinnat ja irrota venttiili karkeasta putkesta ja korjaa tiivistepinnat.

Voit täyttää pakkauslaatikon rasvalla seuraavalla tavalla:

-laita kiila yläasentoon AUKI;

-kiertämällä sähköisen toimilaitteen käsipyörän käsipyörää vastapäivään, nosta kiila ylös karan kauluksen pysäyttimeen "ylemmällä tiivisteellä";

-lievennä jäännöspainetta tiivisteen ontelossa, josta venttiili painaa kierrekorkkia tapilla (sisältyy venttiiliin). Tappi painaa venttiilin palloa ja vapauttaa paineen tiivistepesän ontelosta;

-löysää tiivistysrengasta;

-irrota korkki poistoventtiilistä ja rasvaa täyttölaatikko ruiskulla;

-kiristä tiivistystappi tasaisesti.

Venttiili puretaan, jotta kaikki toimintahäiriöt poistuvat.
tai kuluneiden tai vaurioituneiden osien vaihto.

Irrota köysirakenne seuraavassa järjestyksessä:

aseta kiila ylemmässä AUKI-asennossa ja irrota kotelo ja osoitin (OJSC: n Tulaelectroprivod sähkökäyttöisille laitteille);

aseta kiila keskiasentoon ja laske se 3/4: n koko iskun kohdalla, jos venttiili on AUKI-asennossa tai nosta se 1/4: n koko iskulla, jos venttiili on KIINNI-asennossa;

irrota ruuvi ja kierrä kierretulppa irrottamalla DN 600: n hihnapyörä;

pyöritä nokka-holkki myötäpäivään, ruuvaa se karasta yhdessä kierre- holkin ja ylemmän laakerin kanssa;

irrota alempi painelaakeri

poista nokkaholkki;

irrota kiinnityspultit, poista köysirakenteen runko ja ylempi laakeri;

pyöritä nokka-holkki myötäpäivään, ruuvaa se karasta yhdessä kierteitetyn holkin kanssa;

-irrota alempi painelaakeri;

irrota kiinnityspultit, poista köysirakenteen runko ja ylempi laakeri;

pyöritetään nokka-holkki myötäpäivään, kierrä se • karasta yhdessä kierteitetyn holkin kanssa;

-irrota alempi painelaakeri;

-tarkista osat, voitele ja koota vedon solmu päinvastaisessa järjestyksessä varmistaen, että nokkamuhvi on vapaa pyörimään, mikä saavutetaan antamalla 0,2 - 0,4 mm: n välys.

Venttiilin osittainen purkaminen korjausta, karan tai kiilan vaihtamista suoritetaan purkamatta venttiiliä putkistosta ilman työvälineen paineita. Pura seuraava järjestys:

aseta kiila ylemmässä AUKI-asennossa ja irrota kotelo ja osoitin (OJSC: n Tulaelectroprivod sähkökäyttöisille laitteille);

aseta kiila keskiasentoon ja laske se 3/4: n koko iskun kohdalla, jos venttiili on AUKI-asennossa tai nosta se 1/4: aan täydestä iskusta, jos venttiili on kiinni-asennossa;

irrota "ilmapistoke" 2-3 kierroksella ja varmista, että putkistossa ei ole keskipainetta;

irrota kiinnittimien kansi;

nosta kansi-teline-kara-kiila-kokoonpanoa, kunnes se poistuu kiilan runko-osasta. Vedä kansi - jalustan - kara - kiilakokoonpano syrjään ja aseta kiila pystyasennossa vuoriin;

irrota karanpää liitosta ylemmän uran avulla, jonka jälkeen solmu "kansi - seiso - kara" ja asetetaan vaakasuoraan asentoon vuoriin. Tarvittaessa poistettu yksikkö voidaan purkaa kokonaan;

Kun olet tarkistanut osat ja kokoonpanot, asenna venttiili uudelleen seuraavaan
järjestys:

voitele ja aseta tiivistysrengas rungon päähän urassa;

Kiinnitä suojakokoonpano karalla ja seiso pystysuorassa asennossa, aseta karanpää huolellisesti kiilan vastaaviin aukkoihin ja laske kokoonpano kokoontumisnesteeseen. Laske solmu hitaasti, ohjaamalla kiilaa pitkin ohjaimia runkoputkien välissä. Kiila on asennettava samaan suuntaan suhteessa runkoputkiin;

asenna kiinnityskannet ja kiristä tasaisesti vääntömomentilla diametrisesti poikkileikkaukseltaan:

Md. = (70 ± 7) kgf-m - DN 500;

Md. = (120 ± 12) kgf-m-DN 6OO;

Md. = (140 + 14) kgf-m - DN 700, 800;

Md. = (190 ± 19) kgf-m - DN 1000, 1200.

Venttiilin täydellinen purkaminen tiivisteen asennuksen korjaamiseksi tehdään vasta venttiilin poistamisesta putkistosta.

Kokoonpanon jälkeen venttiili on paineistettava paineella Ppr = 12,0 MPa venttiilin ollessa auki käytössä olevan laitoksen voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Testipaineen paine-testien määrä on enintään 10 kotelo-osan koko käyttöiän ajan.

Kiristysjärjestelyn kiinnittimet.

Numerot osoittavat kiristysjakson.

Kaikki mutterit tulee saattaa kosketuksiin laipoilla.

Kiristä kaikki mutterit 1 / 4-1 / 3 kierrosta määrättyyn järjestykseen.

Kierrä kaikki mutterit uudelleen 1 / 2-1 / 3 kierrosta ja kiristä sitten kiristys (samassa järjestyksessä)

Ultraääni- (ultraääni) ja röntgenkuvaus suoritetaan RT RTM 26-07-246-80 "Suunnittelu-, valmistus- ja valvontasäännöt teräsputkien hitsattujen liitosten" mukaisesti. Ultraäänitutkimus ja röntgenkuvaus 4. luokan virheiden mukaan GOST 23055-78.

Päällystämisen värivirheiden havaitseminen (CSD) suoritetaan RD 5.9537-80 "Ei-tuhoisaa valvontaa. Puolivalmisteet ja metallirakenteet. Herkkyysluokka P

Hitsausten ulkoiset tarkastukset, mittaukset ja hydrauliset testit suoritetaan
tehdasohjeen mukaan.

LUOTETTAVUUSPERIAATTEET JA TAKUUSVASTUUT

Runkoelementtien koko käyttöikä - 36 vuotta, ei vähempää;

Täysi määrätty resurssi - 2700 sykliä, ei vähemmän;

Epäonnistumisen aika 6 vuoden kuluessa toiminnasta on 450 sykliä, ei vähemmän;

Irrotettavien osien ja komponenttien käyttöikä - 18 vuotta ja 1350 syklin nimetty resurssi;

Valvojen toimintahäiriön todennäköisyys 6 vuoden käytön aikana on 0,98, ei pienempi.

Määritettyjen indikaattoreiden kehittämisen jälkeen kysymys näiden indikaattorien laajentamisesta määrättyyn tapaan ratkaistaan ​​RD 153-39.4-055-00: n "Perusohjeet jäljellä olevan käyttöiän määrittämiseksi ja öljyputkien vahvistamisen osoitettujen indikaattorien laajentamiseksi".

Kaikki venttiileistä

Venttiili on putkiventtiili, jossa säätö- tai lukituselementti liikkuu kohtisuorassa nesteen, kaasun tai muun työvälineen virtaussuuntaan nähden. Venttiili on hyvin yleinen venttiilityyppi. Sitä käytetään lähes kaikissa kuljetus- ja teknisissä putkissa, joiden läpimitta on 15 mm - 2 m: öljyputkistoissa, asumisen hallintajärjestelmissä, vesi- ja kaasutoimituksissa, energiatiloissa jne. käyttöpaineessa jopa 25 MPa ja lämpötilan ollessa jopa 565 ° C.Tyypillinen teräsventtiili.

Venttiilien suosio selittyy näiden laitteiden monilla eduilla:
- suunnittelun yksinkertaisuus;
- suhteellisen pieni rakennepituus;
- mahdollisuus käyttää monenlaisia ​​käyttöolosuhteita;
- pieni hydraulinen vastus.

Jälkimmäinen ominaisuus tekee venttiilistä erityisen hyödyllistä käytettäväksi putkistoissa, joissa väliaine on jatkuvasti nopea.

Venttiilien haitat ovat:
- huomattava rakennekorkeus, erityisesti venttiilillä, jossa on sisäänvedettävä kara. Tämä johtuu siitä, että täydellä avautumisella sulkimen iskun on oltava vähintään yhden läpimitan halkaisija;
- merkittävä aika sulkemiseen ja avaamiseen;
- sulkemispintojen kuluminen sulkussa ja koteloissa, niiden korjauksen monimutkaisuus käytön aikana.

Normaalisti venttiileillä ei ole tarkoitus säätää väliaineen virtausta, vaan niitä käytetään pääasiassa sulkuventtiileinä - käytön aikana ne sijaitsevat äärimmäisissä kohdissa "suljettu" tai "auki".

Venttiilit valmistetaan pääsääntöisesti täyteen reikään, toisin sanoen venttiilin läpi olevan reiän halkaisija on suunnilleen yhtä suuri kuin putkilinjan halkaisija, johon se on asennettu. Joissakin tapauksissa kaventuneita venttiilejä käytetään kuitenkin pienentämään vääntömomentteja, jotka tarvitaan venttiilin ohjaamiseen ja vähentämään tiivistyspintojen kulumista. Tietyllä vedenkorkeuden lisääntymisellä tällaisissa tapauksissa melkein ei vaikuta järjestelmän suorituskykyyn. Ei ole toivottavaa asentaa tällaisia ​​venttiilejä vain putkistoihin, joiden halkaisija on suuri.Tämä Wuppertalin (Saksa) lämmityspään venttiili voidaan mainita esimerkkinä monissa maissa asuvien työntekijöiden asumiselle. Siinä on siisti eristys salpilla, erityinen korkki sisäänvedettävällä karalla, ketju, joka kiinnittää lukitusjäsenen luvattomien ihmisten vaikutuksen poistamiseksi.

Yleisin on venttiilin ohjaaminen käsipyörällä (manuaalisesti). Lisäksi venttiili voidaan varustaa hydraulisilla toimilaitteilla, sähkömoottoreilla ja pneumaattisilla toimilaitteilla (jälkimmäinen vaihtoehto on melko harvinainen). Suurilla halkaisijoilla, joissa on manuaalinen säätö, yleensä asennetaan vaihteisto, joka vähentää avautumisen sulkemisvoimia.

Karan liikkeen ominaisuus erottavat hila-venttiilit sisäänvedettävillä tai pyörivillä (ei vedettävissä) karoilla. Ensimmäisessä tapauksessa venttiilin sulkemisessa ja avaamisessa kara suorittaa translaation kiertämisen ja kääntämisen liikkeen toisella kierrossa.

Venttiilien väliset keskeiset erot ovat lukitusmekanismin suunnittelussa, tällä perusteella venttiilit ovat kiila, yhdensuuntainen, letku ja liukukappale.

Laite ja toimintaperiaate

Venttiilin rakenne sisältää kotelon ja kannen, joka muodostaa ontelon, jossa työväline on paineistettuna ja jonka sisällä venttiili sijaitsee (kiilapiirroksessa). Kotelossa on kaksi päätä niin, että venttiili on kytketty putkistoon (liitospäät ovat kytkettyjä, laippoja ja hitsattuja). Yleensä kehossa on kaksi istuinta (kulmassa tai yhdensuuntaisesti toisiinsa), suljetussa asennossa venttiilin tiivistepinta painetaan niiden tiivistepintoja vasten. Suljin liikkuu tasossa, joka on kohtisuorassa työvälineen rungon läpi kulkevan suuntaa käyttäen tankoa tai karalla. Kara, jossa on juoksuputki, muodostaa kierteitetyn parin, joka pyörii yhtä näistä elementeistä pultin siirtämiseksi vaaditussa suunnassa. Tällainen ratkaisu (katso piirros) on suosituin ja sitä käytetään ohjaamaan taajuusmuuttajaa tai manuaalisesti. Kun käytetään pneumaattista ja hydraulista toimilaitetta, sauva saa vain eteenpäin liikkeen yhdessä pultin kanssa. Kotelon sisäpuolella kara yhdistetään porttiin yhdellä päällä ja toinen kulkee tiivisteen läpi (jota käytetään pääasiassa sulkuventtiilinä sulkuventtiileissä) ja suojus, joka kytkeytyy ohjauselementtiin hilaventtiilillä (tässä tapauksessa ohjauspyörässä).

Wedge-venttiili

Kiilaventtiilissä rungossa olevat satulat sijaitsevat pienessä kulmassa toisiinsa, ja pultti on mekanismi, joka on kiilan muotoinen (joustava, jäykkä tai kaksi levyä). Suljetussa asennossa kiila sijoittuu tiukasti satuloiden väliseen tyhjiöön (selittävissä piirroksissa, kiila on alimmassa pisteessä satuloiden välillä). Valitse käyttöolosuhteista riippuen tietyntyyppinen kiila.Kiilahihnaventtiili sisäänvedettävällä karalla (poikkileikkauspiirustus).

Kovat kiilat

Kova kiilat varmistavat luotettavasti lukituselementin kireyden, mutta tämä vaatii suurimman työstötarkkuuden niin, että kiilakulma on sama kuin kehon kahden istuimen välinen kulma. Kova kiilan heikko puoli on venttiilin tukkeutumisen vaara ja venttiilin avautumisen vaikeus tai vaikeus johtuen työympäristön lämpötilan vaihteluista, korroosiosta tai tiivistyspintojen kulumisesta.Jopa kokeneilla merimiehillä on vaikea avautua takavarikoidusta venttiilistä.

Kaksoislevyiset kiilat

Tällaiset kiilat muodostuvat kahdesta levystä, jotka sijaitsevat kulmassa toisiinsa ja jäykästi kiinnitettyinä yhteen. Tällaisessa kiilussa levyillä on kyky itse asentaa suhteessa kehon istuimiin. Siksi jotkut virheet, joita voidaan tehdä rungon istuinten valmistuksessa, eivät voi vaikuttaa suljetun asennon tiukkuuteen. Kaksikiekkoiset kiilaventtiilit vähentävät merkittävästi jäykistymismahdollisuutta, joka on luonteeltaan jäykkiä kiiloja, ja tietystä monimutkaisesta rakenteesta huolimatta niillä on useita muita etuja: tiivistyspintojen vähäinen kuluminen, sulkemisen vähäisempi voima, lukituksen tiukkuuden luotettavuus. Kaksi venttiilistä kiilaventtiiliä, joka sisältyy laivan telineeseen, kutsutaan myös nimellä "Klinket".

Elastiset kiilat

Tällaiset kiilat ovat kahden levyn kiilan muunnos, jonka levyt on liitetty toisiinsa elastisella elementillä. Elementti pystyy taivuttamaan, mikä takaa tiiviyden koskettamasta tiivistyskoneiden välillä "suljetussa" asennossa. Tämä suljin vähentää levyjen itsensä asentamista verrattuna kaksoisasemaan, vaikka kyky kompensoida tiettyjä ruumiin muodonmuutoksia lämpötilavaihteluista ja putkiston kuormituksista on edelleen. Elastisen kiilan edut: Pultin rungolle (joka on tyypillistä jäykän kiilan kannalta) ei ole aikaa vievää sovitusta, malli on yksinkertaisempi kuin kaksiulotteinen. Elastinen kiila siksi hieman heikentää heikkouksia ja yhdistää kahden muuntyyppisen kiilan sulkemisen vahvuudet.

Rinnakkaisventtiili

Rinnakkaisventtiilissä kummankin satulan tiivistepinnat kotelossa ovat yhdensuuntaisia ​​toisiinsa. Suljin koostuu parista levyistä, jotka ovat "suljetussa" asennossa puristet- tuina istuimiin erityisellä kiilusienellä ja estävät työvälineen kotelon läpi.

Ovi-venttiilit

Ne ovat yhdensuuntaista venttiiliä, jossa venttiiliä kutsutaan "yhdensuuntaiseksi porttiventtiiliksi". Tällaisia ​​venttiilejä käytetään, kun keskipitkän virtauksen yksipuolinen suuntautuminen on sallittua, eikä sulkuelimen korkeaa tiiviyttä tarvita. Niillä on merkitys lukitusmekanismeille putkistoissa, jotka kuljettavat viemäreiden, massojen, lietteiden ja muiden mekaanisten seosten saastuttamien työvälineiden kuljetusta. Joskus suljin tehdään veitsellä, jolla hiukkaset tuhoutuvat työympäristössä, tässä tapauksessa venttiilejä kutsutaan "veitsenpoistoventtiileiksi".Sähköventtiili.

Letkuventtiilit

Venttiilit, joilla on vastaava lukituskappale, eroavat muista rakenteista pohjimmiltaan. Kotelossa ei ole istuimia, eikä tyynyllä ole tiivisteitä. Väliaineen läpikulku tapahtuu elastisesta putkesta (letku), joka on työnnetty runkoon ja eristämällä metallirakenteen yksityiskohdat kokonaan työvälineestä. Letkun lukitsemiseksi letku kiinnitetään päähän tangon (karan) vaikutuksesta, joten näitä laitteita kutsutaan "letkuksi". Niitä kutsuttiin sulkuventtiileiksi, koska kara liikkuu kohtisuorassa välineen suuntaan venttiilin ohjaamiseksi, toisin sanoen se toimii venttiiliperiaatteen mukaisesti.

Letkuventtiili on suunniteltu putkistoihin, jotka kuljettavat sellua, viskoosia ja muita vastaavia työkaluja sekä aggressiivisia ja hieman aggressiivisia nesteitä. Letkut on valmistettu erilaisista kumista, jotka takaavat venttiilien toiminnan jopa 110 ° C: n lämpötiloissa ja jopa 1,6 MPa: n paineessa.

Solmun sijainti

Venttiilien laajuuteen ja toimintaan liittyvä keskeinen on ripustuskokoonpanon sijainti, joka on kierteitetty karamoottori. Se voi sijaita venttiilin sisällä ympäristössä tai kehon ontelon ulkopuolella. Käytettävää luistiventtiiliä käytetään sisäänvedettävän karan avulla, mikäli on välttämätöntä varmistaa vahvikkeen luja luotettavuus.

Irrotettavat karanporttiventtiilit

Tällaisissa rakenteissa karamutterin ja karanlanka sijaitsevat venttiilirungon ulkopuolella. Karan alaosa on yhdistetty suljinpaneeliin, ja kun mutteri pyörii venttiilin avaamiseksi yhdessä sulkimen kanssa, se saa aikaan vain eteenpäin liikkeen, kun taas karan yläosa ulottuu laukaisun kokoon. Karan liikuttamiseksi käyttömutteria nostetaan kannen yläosan yläpuolella (eli tiivisteen yläpuolella) suunnilleen laitteen laukaisun koon mukaan, jota kutsutaan "vedosolmuksi".

Tämän rakenteen edut: työympäristö ei vaikuta haitallisesti jousitusyksikköön, sen ylläpitoon on vapaa pääsy, vastaavasti tiivistysholkin tiiviste kuluu vähemmän ja kierreparin ja tiivisteen luotettavuus. Tällaisten venttiilien haittapuoli: massan ja rakennekorkeuden kasvu, koska kara ulottuu kannesta ainakin läpimitan läpimitalta. Tältä osin on tarpeen, että asennus jättää vapaan tilan karalle poistumaan.

Ovi-venttiilit, joissa ei ole nousevaa karkaa

Tässä juokseva lanka sijaitsee venttiilin ontelossa eikä kara työnnä ulos kansiosta, kun se avataan, eli se säilyttää alkuasennonsa korkeudella. Näissä venttiileissä juoksupultti on kytketty pulttiin, ja kun karan pyöriminen avata käytävä, mutteri kiristetään, kuten oli, pultin ollessa vedetty.

Venttiilissä oleva jousitusyksikkö, joka ei ole liikuteltavissa, on upotettu väliaineeseen, ja siksi se on alttiina hiomapartikkeleiden ja korroosion vaikutukselle väliaineessa, eikä siihen pääse käsiksi eikä sen huoltoa voida käyttää käytön aikana, mikä pienentää pakkaus- ja käyttöyksiköiden luotettavuutta.

Tästä syystä näiden venttiilien käyttö on rajallista - vain putkistoihin, jotka on tarkoitettu öljyn, kivennäisöljyjen ja veden kuljetukseen, joita ei ole tukossa kiinteillä epäpuhtauksilla eikä niillä ole syövyttäviä ominaisuuksia. Koska venttiilissä, jossa ei ole liikkuvaa karkaa, hoitoyksikön huolto ja valvonta ovat vaikeita, niitä ei suositella erityisen tärkeille kohteille.

Suunnittelun etu on pienempi rakennuskorkeus, joten on suositeltavaa käyttää niitä maanalaisiin käyttötarkoituksiin, öljykaivoihin, kaivoihin jne.

Valmistusmenetelmät ja -materiaalit

Venttiilin tiivistepinnat on valmistettu ilman renkaita, joissa on fluoroplastisia renkaita, messinkiä, korroosionkestävää teräs hitsausta, kumia (kiila voidaan peittää kiilaventtiilillä ja letkun materiaali on puristinletku).

Alumiiniseoksella ja valurautakotelolla varustettu venttiili valmistetaan valulla. Sama menetelmä tuottaa myös teräsventtiilejä, mutta osa niistä sekä titaaniseoksista valmistetut venttiilit valmistetaan hitsaamalla aihioita, jotka saadaan leimaamalla metallilevyt. Näitä venttiilejä kutsutaan "leimattuina". Niiden ominaisuuksien, lujuuden ja suorituskyvyn suhteen ne eivät ole huonompia kuin valimoventtiilit, päinvastoin tällaisten venttiilien kannet ja kappaleet on valmistettu materiaalista, joka on kestävämpi ja tarkemmin valvottu, sen laatu on korkeampi kuin valukappaleiden. Samanaikaisesti hitsauksen tekniset ominaisuudet ja yhteydenhallintamenetelmät takaavat paremman laadun kehon osista, mikä mahdollistaa samanlaisten venttiilien käytön suurissa vastuullisissa tiloissa, myös ydinvoimaloissa.

Latauksia yhteensä: 16044

Hanat ovat kaikkien putkijohdon perusta. Ilman niitä ei ole mahdotonta tehdä uutta muotoilua tai teknisen järjestelmän asennusta.

Veitsen sulkuventtiili - mikä se on ja miten se toimii

Tärkeä osa ylikulusta on venttiilejä. Olisi naurettavaa uskoa, että venttiilit asennetaan vain vesijohtoihin ja kaasuputkiin, ei. Venttiilien laajuus on laaja - öljy, ruoka, massa ja paperi ja muut. Lähes kaikilla toimialoilla ylituotetta voidaan pitää nestemäisen tai kaasumaisen väliaineen kuljettamiseen, joskus ulkomaisiin sulkeutumisiin. Veitsen sulkuventtiili - esimerkki venttiileistä, joka on yleisempi teollisuudessa kuin vesi- tai kaasuputkistoissa. Mikä tekee siitä eron muista venttiileistä?

pitoisuus

Lyhyt kuvaus

Jos tavalliset venttiilit (tyyppi 30ch6br) tuntuvat hyviltä vesiputkista, silloin muilla teollisuudenaloilla, joissa on heterogeenisiä sulkeumia kuljetetulla väliaineella, käytetään useimmin liukusäätimiä. Hälytysventtiili on erilainen itse toimintaperiaatteella - lukituslaite siinä on litteä tai kiilamaisin veitsi, joka putoaa kohtisuoraan virtaukseen nähden ja sulkee sen ilmatiiveydellä, joka on hyväksyttävä ylikulkusillalle. Jos veitsellä on vierekkäisiä kappaleita, se leikkaa ne, joita tavalliset porttiventtiilit eivät selviä. Veitsen sulkuventtiilille on ominaista myös pieni rakennuspaksuus, joka mahdollistaa asennuksen myös rajatuissa tiloissa. Veitsen sulkuventtiilin rakenteesta johtuen useimmin käytetään seuraavia toimialoja:

5) Ilmanvaihto, jätevesijärjestelmät jne.

Veitsen sulkuventtiilien työhalkaisija on 50 mm - 2200 mm. Tietyt tällaiset venttiilit voivat toimia sujuvasti olosuhteissa, jotka vaihtelevat subzero-lämpötiloista äärimmäisiin 400 celsiusasteisiin. Veitsen sulkuventtiilien käyttöpaine on jopa 60 ilmakehää.

Veitsen sulkuventtiilin laite ja toimintaperiaate

Pääosa on keho. Se voi olla valurauta tai teräs, riippuen kuljetetun väliaineen olosuhteista. Veitsi itse on pientä paksua metallilevyä. Suljetussa tilassa on hihansuut. Rungossa ja kannessa olevat tiivisteet aikaansaavat venttiilin mekanismien purkamisen ja ylläpidon. Sauva nostaa ja laskee veitsen vääntömomentin avulla. Mutteri, holkki ja tiiviste liittävät tangon ja ohjauspyörän liikkumaan. Joka suojaa mutteri-liitosliitettä kuljetetun väliaineen lämpötilaa, paineita ja muita vaikutuksia vastaan. Varren suojus ja suojus suojaavat varren ulkoisesta kontaminaatiosta, kun venttiili on auki. Lukitusrengas kiinnittää hihansuut lukon rungossa. Kotelossa on reikiä ruuveille, joiden läpi venttiili on kiristetty tiukasti, kun se on asennettu ylileveyteen laippojen läpi. Tämä suunnittelu on melkein vakio kaikentyyppisille veitsenpoistoventtiileille, eri valmistajien venttiileissä voi olla pieniä eroja. Käännä ohjauspyörä sulkemalla tai avaamalla läppä.

Runkomateriaalit ja -tyypit veitsenpoistoventtiileissä

Useimmiten veitsiovi venttiilit on valmistettu terästä (ruostumaton, titaani ja muut metalliseokset). Mutta voi olla tuotteita ja valurautaa. On muistettava, että joissakin suorituskykyominaisuuksissa valurauta on alhaisempi kuin teräs - esimerkiksi se on alttiimpi jakautua iskukuormien alla ja sietää myös negatiivisia lämpötiloja. Joka tapauksessa venttiilirungon valmistusmateriaali valitaan ehdottomasti sen teollisuuden olosuhteista, jossa venttiili toimii.

Kuten kaikkiin muihin venttiileihin, veitsen sulkuventtiilejä voidaan käyttää eri tavoin:

1) Manuaalinen käyttö - vipulla tai käsipyörällä;

2) Pneumaattinen käyttö - prosessi suoritetaan paineilman avulla;

3) hydraulinen käyttö - hydraulisen energian avulla;

4) Sähkömoottori - suljin ajetaan sähkövirralla.

Vaikka manuaalinen asema liittyy käyttäjän fyysisiin kuormituksiin, se on luotettavin eikä edellytä tiettyjen ulkoisten tekijöiden (kuten esimerkiksi sähkökäyttöisen sähkövirran) esiintymistä. On huomattava, että kaikki muut kuin manuaaliset toimilaitteet voidaan usein ostaa erillään venttiileistä ja lisätä merkittävästi koko rakenteen kustannuksia (useimmiten toimilaitteet ovat jopa kalliimpia kuin koko venttiili).

Veitsiventtiilien rakenne

Tiiviysvaatimuksista riippuen erilleen on kaksi tai useampaa veitsiä (porttiventtiilit).

Yhden terän venttiili erottuu sen jäykkyydestä ja yksinkertaisuudesta. Useimmiten se asennetaan korkeapaineisiin putkiin. Siirrettävä mutterikanta-liitäntä otetaan pois kotelon rajoista, mikä estää työskentelyyksiköt pääsemästä kuljetettuun aggressiiviseen väliaineeseen.

Kaksipuoliset salvat tarjoavat erittäin suuren venttiilin tiukkuuden, mutta tämä näkyy venttiilin kustannuksina kuluttajalle. Usein näitä venttiilejä käytetään harvoin, koska varusteet yhdellä veitsellä tarjoavat useimmissa tapauksissa tarvittavan tiivisteen ja ei ole mitään syytä lisätä kokoonpanon kustannuksia.

Kuljetetun virtauksen liikkeen suuntaan veitsenpoistoventtiilit on jaettu yksipuolisiin ja kaksipuolisiin. Yksisuuntaiset venttiilit asennetaan tällaisiin putkistoihin, joissa väliaineen virtaus on vakio. Useimmiten asennetaan viemäreihin, vesiputkiin. Kahdenväliset porttiventtiiliventtiilit asennetaan, jos muutos keskipitkässä liikkeessä voi johtaa riittämättömään tiivistämiseen (yksisuuntaiset veitsenpoistoventtiilit usein menettävät tiiviyden vaihdettaessa suuttimen suuntaa). Yleensä asennetaan elintarvike- ja kemianteollisuuteen.

Veitsen poistoventtiilien edut ja haitat

1) Monipuolisuus - terävä veitsi leikkaa helposti lähes kaikki esteet polun polulla. Tämä mahdollistaa venttiilien asentamisen jopa irtotavaran putkistoihin.

2) Lyhyt rakennepituus - venttiilin pieni pituus pienenee. Tämä helpottaa kuljetusta ja asennusta (etenkin havaittavissa suurilla halkaisijoilla) ja mahdollistaa venttiilin asentamisen vaikeasti tavoitettavissa olevalle paikalle.

3) Suunnittelun yksinkertaisuus ja sen ylläpidettävyys - venttiili koostuu pienestä määrästä komponentteja ja sen rakenne mahdollistaa varaosien korjaamisen ja vaihtamisen, mikä puolestaan ​​lisää lukituslaitteen käyttöikää.

4) Nosturin itsensä eristäminen kuljetetusta väliaineesta lisää myös mekanismin ja kumiharmojen käyttöikää.

5) Karan vaihtuvuus - Ympäristöolosuhteista ja projektista riippuen venttiili voidaan täyttää minkä tahansa tyyppisellä toimilaitteella.

6) Mahdollisuus käyttää tyhjiöjärjestelmissä - veitsi sopii täydellisesti venttiilin runkoon, jolloin saavutetaan suurin sallittu kulku ja jäännöskaasun vähäinen vastus;

Kaikista eduista huolimatta veitsen sulkuventtiilit eivät ole ihanteellisia ratkaisuja monien ylituotojen solmukohdille, mutta he ovat löytäneet sovelluksen luokassaan.

Kuten minkä tahansa muun ihmisen luomaa laitetta, veitsen sulkuventtiileitä ei ole tehty, ja niillä on useita suunnittelun puutteita:

1) Kumitiivisteiden huononemisen yhteydessä korjaus on aikaa vievää ja kallista, ja se merkitsee tilapäistä poistamista ylilinnasta.

2) Eri tyyppisten toimilaitteiden yhteensopivuudesta huolimatta venttiilin avaaminen / sulkeminen vie enemmän aikaa;

3) Tavanomaisten venttiilien korkeat kustannukset - tämä haitta tasoitetaan pitkällä käyttöiästä huolella.

Yhteenvetona

On edullisempaa toimittaa tavanomaisia ​​30/6-bar-tyyppisiä venttiilejä juomaveteen ja teknisiin vesijohtoverkkoihin, varsinkin kun kaikki vesijohtoverkot kuuluvat valtion budjettiin, jossa on tavallista säästää rahaa. Jos kuljetettu väliaine eroaa vedestä, tai siinä on huomattava määrä epäpuhtauksia, jotka sakeuttavat väliainetta, on turvallisempi asentaa veitsen sulkuventtiili. Niillä on hyvä tiiviys, yksinkertaisuus ja ainutlaatuisuus sekä pienet mitat. Veitsen sulkuventtiilien hinta vaihtelee halvemmasta kotimaisesta ja kiinalaisesta kalliisiin eurooppalaisiin. Venttiilin yksinkertaisuus ja luotettavuus mahdollistavat mahdollisimman pitkän käyttöiän asianmukaisella ennaltaehkäisevällä hoidolla, ja yhteensopivuus erilaisten toimilaitteiden kanssa yksinkertaistaa prosessia käyttäjälle
avaus / sulkulaudat.