Viemäriputkien 50, 100, 110, 160, 200 mm kaltevuus

Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää tiettyjen standardien noudattamista. Erityisesti viemäriputken oikea kaltevuus on erittäin tärkeä, mikä valitaan SNiP 2.04.01-85: n ja 2.04.03-85: n sääntöjen mukaisesti (voit katsella ja ladata näitä asiakirjoja minulta täysin ilmaiseksi täältä) sekä viestintäputkistojen pituuden.

Miten valita luokan kulma - useita vaihtoehtoja

On olemassa useita asioita, joita kodin käsityöläiset ohjaavat:

 1. Tee kulma mahdollisimman teräväksi;
 2. Pienennä kaltevuutta tai jopa ohittaa tämä kohta, kun asennat jätevesiä;
 3. Luo kaltevuus SNiP, GOST tai erikoistuneiden hakemistojen mukaan.

Ensi silmäyksellä viemäriputken liiallinen terävä kaltevuus auttaa veden puhdistusta päästäkseen määränpäähänsä nopeammin. Toisaalta samalla putki altistuu jäteveden haitallisille vaikutuksille. Koska vesi kulkee viemäriin liian nopeasti, putkessa jäävät kiinteät jätevesi-, ruoka-aineet ja muut roskat, jotka usein tyhjennetään vessaan. Siksi putken maksimaalinen kaltevuus on tiukasti säädelty. Tulee katsomaan, että se on yhtä suuri kuin 15 cm per 1 m: n juoksu.

Toinen ongelma on putken silittäminen. Ajan myötä jätevedet tukkeutuvat ja niiden on korjattava. Tällaisen järjestelmän käyttöikä on huomattavasti lyhyempi kuin standardi ja on alle vuoden.

Vähäinen esijännitys tai sen puute on yleinen virhe viemäriputken asennuksessa. Samalla putki ei ole vain hiljennetty, vaan myös käytännössä ei puhdisteta luonnollisesti.

Miksi tarvitsen putken kulman?

Viemäriputken kulman käyttäminen on välttämätöntä, jotta voit poistaa itsesi seuraavista ongelmista:

 1. Putken murskauksessa putoavat ilmaputket, jotka suojaavat huoneen epämiellyttäviä hajuja vastaan;
 2. Pääputken päällystys uhkaa täydellistä rikkomista viemäröintöjen tärkeimmistä toiminnoista, mikä itse asiassa on järjestelmän irtisanominen;
 3. Asunnon talon suojaaminen vuotoilta ja läpimurtoilta riippuu rinteen oikeellisuudesta.

Liittyvät videot:

Jätevesien rinteet ja niiden esittämismahdollisuudet:

Oikean viemärin kaltevuuden valitseminen:

Jos muovista ei ole muovista asennettavaa muovia, ei ole korroosiongelmaa, valuraudasta voi esiintyä aukkoja. Hän alkaa kulkea veden ja viemärien läpi kellariin.

Aikaisemmissa kerrostaloissa viemärijärjestelmät eivät ole asennettu rinteeseen, minkä vuoksi usein hukkuminen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa tai katkeaminen koko viemärijärjestelmän läpi.

Kuinka valita kaltevuus

Jotta voit määrittää, mikä on putken vähimmäiskaltevuus, joka sopii sinulle parhaiten, sinun on tiedettävä koko viemärijärjestelmän pituus. Viitekirjat käyttävät tietoja välittömästi valmiissa muodossa, ne on kuvattu kokonaislukujen sadasosissa. Joillakin työntekijöillä on vaikeuksia navigoida tällaisia ​​tietoja ilman selityksiä. Esimerkiksi viitetietokannassa olevat tiedot on esitetty seuraavassa muodossa:

Taulukko: tarvittavat rinteet ja putkiston halkaisijat purkamiseen Taulukko: huoneiston tyhjennysputkien kaltevuudet

Vähimmäis- ja maksimaalinen viemärinopeus 1 metriä kohden SNiP: llä

Alla on kuva, joka näyttää vähimmäiskaltevuudet, riippuen 1 m: n juoksevan putken halkaisijasta. Esimerkiksi me näemme, että halkaisijaltaan 110-putkesta - kaltevuuskulmasta 20 mm ja halkaisijaltaan 160 mm - jo 8 mm ja niin edelleen. Muista sääntö: mitä suurempi putken halkaisija on, sitä pienempi on kulmakerroin.

Esimerkkejä SNiP: n minimaalisista jätevesien rinteistä metriin riippuen putken halkaisijasta

Esimerkiksi 50 mm: n halkaisijalle ja pituudeltaan 1 m pituiselle putkelle tarvitaan 0,03 m. Kuinka määritettiin? 0,03 on rinteen korkeuden suhde putken pituuteen.

Viemäriputken kaltevuus 110 mm ulkoilmavesiin

Oletetaan, että sinun on laskettava optimaalinen kaltevuus 110 mm: n yhteiselle putkelle, jota käytetään pääasiassa ulkona olevissa jätevesijärjestelmissä. GOST: n mukaan halkaisijaltaan 110 mm olevan putken kulma on 0,02 m 1 lineaarimittarilla.

Laskeaksesi kokonaiskulman, sinun on kerrottava putken pituus SNiP: n tai GOST: n määrittämän kaltevuuden mukaan. Tuloksena on 10 m (viemäriputkiston pituus) * 0.02 = 0.2 m tai 20 cm, joten ensimmäisen putken ja viimeisen asennustason välinen ero on 20 cm.

Laskin laskettaessa viemärin rinteessä yksityiselle talolle

Ehdotan, että voit testata verkkolaskin yksityisen talon viemäriputkien kaltevuuden laskemiseksi. Kaikki laskelmat ovat likimääräisiä.

Putken halkaisijan alapuolella tarkoitetaan putken halkaisijaa, joka johtaa suoraan tyhjennysaukkoon tai yleiseen jäteveden järjestelmään (ei saa sekoittaa tuulettimen kanssa).

Loppusanat Kaikki tämän laskimen kysymykset ja pyynnöt voidaan asettaa alla tämän artikkelin kommentteihin.

Lasketun ja optimaalisen käyttöasteen käyttäminen

Myös muovi-, asbestisementti- tai valurautajätevesiputket täytyy välttämättä laskea täyteyden tasolle. Tämä käsite määrittää, mitä virtauksen nopeutta putkessa on, jotta se ei tukkeudu. Luonnollisesti kaltevuus riippuu myös täyteydestä. Laske laskettu täyteys voi käyttää kaavaa:

 • H on vedenpinnan taso putkessa;
 • D on sen halkaisija.

SNiP - Y = 0,3 ja enimmäisarvo Y = 1, mutta tällöin viemäriputki on täynnä ja siksi ei ole kaltevuutta, joten sinun on valittava 50-60% SNiP - Y = 0.3 ja pienin sallittu SNiP 2.04.01 - 85 täyttötaso. Käytännössä arvioitu täyttöaste on alueella: 0,3 Hydraulinen laskenta täyttökapasiteetille ja kallistuskulmalle

Tavoitteena on laskea viemärijärjestelmän suurin sallittu nopeus. SNiP: n mukaan nesteen nopeuden tulisi olla vähintään 0,7 m / s, mikä sallii jätteiden siirtymisen nopeasti seinämien läpi tarttumatta.

Ota H = 60 mm ja putken halkaisija D = 110 mm, materiaali on muovia.

Siksi oikea laskenta on seuraava:

60/110 = 0.55 = Y on laskettu täysi taso;

Seuraavaksi käytä kaavaa:

K ≤ V√ y, jossa:

 • K - täydellisyyden taso (0,5 muovista ja lasiputkista tai 0,6 valuraudasta, asbestisementistä tai keraamisista putkista);
 • V on nesteen nopeus (otamme vähintään 0,7 m / s);
 • √Y on arvioidun putken käyttöasteen neliöjuuri.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - laskenta on oikea.

Viimeinen kaava on testi. Ensimmäinen luku on optimaalisen täydellisyyden kerroin, toinen sen jälkeen, kun tasa-arvo on jätteen liikkumisnopeus, kolmas on täyteyden taso. Kaava osoitti meille, että valitsimme nopeuden oikein, eli mahdollisimman pieneksi. Samalla emme voi lisätä nopeutta, koska epätasa-arvo murtuu.

Myös kulma voidaan ilmaista asteina, mutta silloin on vaikeampaa muuttaa geometrisia arvoja asennettaessa ulkoista tai sisäistä putkea. Tämä mittaus parantaa tarkkuutta.

Vedä viemäriputket kaavamaisesti

Samalla tavalla on helppo määrittää ulomman maanalaisen putken kaltevuus. Useimmissa tapauksissa ulkoisen tiedonsiirron suuret halkaisijat.

Siksi metriä kohden käytetään suurempaa kaltevuutta. Kuitenkin on vielä tietty hydraulinen poikkeama taso, jonka avulla voit tehdä kaltevuus hieman pienempi kuin optimaalinen.

Yhteenvetona sanotaan, että SNiP: n 2.04.01-85 lausekkeen 18.2 (vedenpoistojärjestelmien asennuksen normi) mukaan yksityisen talon viemäriputkien rakentamisen yhteydessä on noudatettava näitä sääntöjä:

 1. Yksi putkilinja, jonka halkaisija on enintään 50 mm, on tarpeen jakaa 3 cm: n kaltevuus, mutta samaan aikaan putkilinjat, joiden halkaisija on 110 mm, tarvitsevat 2 cm;
 2. Suurin sallittu arvo sekä sisäiselle että ulkoiselle painehäviölle on putken kokonaiskaltevuus pohjasta 15 cm: n päähän;
 3. SNiP: n normit edellyttävät maaperän jäädyttämisen tasoa pakolliseksi ulkoisen viemärijärjestelmän asentamiseksi;
 4. Valittujen kulmien oikeellisuuden määrittämiseksi on tarpeen neuvotella asiantuntijoiden kanssa sekä valvoa valitut tiedot yllä olevilla kaavoilla;
 5. Kun asennat viemärin kylpyhuoneeseen, voit tehdä täyttökertoimen, vastaavasti, ja putken kaltevuus, minimi. Tosiasia on, että tästä huoneesta tulee vesi enimmäkseen ilman hankaavia hiukkasia;
 6. Ennen töitä, sinun on tehtävä suunnitelma.

Asiantuntijaneuvonta:

Älä sekoita putkistojen asennustapaa asuntoon ja taloon. Ensimmäisessä tapauksessa käytetään usein pystyasennusta. Tällöin vesiputkesta tai suihkukopista asennetaan pystysuora putki, ja se menee jo putkiputkeen, joka on valmistettu tiettyyn puolueeseen.

Tätä menetelmää voidaan soveltaa, jos esimerkiksi talon ullakolla on suihku tai pesuallas. Ulkoisen järjestelmän asennus vuorostaan ​​alkaa välittömästi WC-altaan, septisen säiliön tai pesualtaan renkaista.

Jotta kestää haluttu kulma asennuksen aikana, on suositeltavaa kaivata kaivantoa rinteen alle etukäteen ja vetää merkkijono sen yli. Sama voidaan tehdä lattialla.

Sisäisen ja ulkoisen jäteveden putkien kaltevuus

Jäteveden poisto yhdyskuntajätevesijärjestelmään tai itsenäiseen saostussäiliöön suoritetaan painovoimalla. Siksi on tärkeää tarkkailla viemäriputkien kaltevuutta yhdellä metrillä SNiP: n vaatimusten mukaisesti. Jätevesijärjestelmän tavanomaiseen toimintaan vaikuttavat useat tekijät, halkaisijaltaan ja materiaalista sijaintiin: sisäinen johdotus tai ulkoinen.

Yleistä tietoa

Viemäröintijärjestelmän pääasiallinen tehtävä on määrittää putkilinja niin, että viemärit, mukaan lukien nestemäiset ja kiinteät jakeet, kulkevat ilman viivytystä eikä aiheuta ruuhkia ja liikenneruuhkia. On huomioitava putkien kaltevuus, jonka alapuolella painovoiman vaikutuksesta jätevesi virtaa välittömästi keräilijään ja edelleen jäteveden käsittelylaitokseen.

Sisäisen ja ulkoisen viemäröinnin organisointi, tarvittavat rinteet ja muut parametrit on ehdottomasti määritelty SNiP SNiP 2.04.01-85 "RAKENNUSASIAKIRJOITUKSET JA SÄÄNNÖT SISÄVESI- JA JÄTTEET" sekä SNiP 2.04.03-85 "DRAINAGE". ULKOISET VERKOT JA LAITTEET.

Vakiintuneiden standardien takana ei ole tarkka laskelma, vaan testien ja havaintojen tulos. Jätevesien luonne ja niiden sakeus eivät ole vakioita, ja viemäröintijärjestelmän pitäisi toimia ilman epäonnistumisia. On välttämätöntä eliminoida tai minimoida kiinteiden sulkeutumisen ja lietteen sedimentaatio kanavan seinämille, varmista, että jätevesijärjestelmä toimii hiljaa estäen paluuvirtauksen ja epämiellyttävät tuoksut takaisin huoneeseen.

On todettu, että 0,7 m / s: n tyhjennysliikenteen nopeudella vesi virtaa tasaisesti ja kiinteät sulkeumat helpottavat nesteen virtausta, eivätkä kestä yhdestä paikasta. Tämä edellytetään, että läpimitta valitaan siten, että tavanomaisen jätemäärän suhteen ne täytetään noin 50-60%: lla, mutta vähintään kolmanneksella.

Havainnoihin perustuva perus empiirisesti johdettu kaava on:

jossa V on jäteveden virtausnopeus, H on putken läpimitan korkeus, d on putken halkaisija, K on kaltevuuskerroin, jonka arvo on viitemäärä, joka on asetettu putkimateriaalista riippuen.

K = 0,5 muoville ja lasille.

K = 0,6 muille materiaaleille (teräs, valurauta, asbestisementti).

Kerroin riippuu sisäpinnan karheudesta ja nestevirtauksen aiheuttamasta vastuksesta.

Jos kaltevuus on liian suuri, vesi tyhjenee nopeasti, ja kiinteät sulkeumat asettuvat putken pinnalle ja aiheuttavat tukoksen. Suurella kaltevuudella veden virtaus turbulentoituu turbulenssin, melun ja lisääntyneen ilmanpoiston yhteydessä putkiston yläosassa, mikä johtaa sulkuventtiilien rikkoutumiseen, sifonien rikkoutumiseen tai ainakin vedenottoa ja kaasua viemärijärjestelmästä huoneeseen. Taivutukset muodostavat kasvun.

Jos kaltevuus on liian pieni tai puuttuu, raskailla jakeilla on aikaa asettua pintaan ja lopulta aiheuttaa tukoksen. Koska vesi ei pääse nopeasti läpi koko reittiä purkupaikkaan, kun seuraava erä saapuu, tulee ylivuoto.

Siinä ilmenee kaksi putkijohtoa viemärien normaalin toiminnan varmistamiseksi:

 • Halkaisija valitaan jäteveden keskimääräisen tilavuuden perusteella.
 • Kaltevuus määritetään siten, että optimaalinen virtausnopeus on 0,7 m / s.

Poikkeamat eroavat ulkoisista ja sisäisistä verkostoista, sillä painopisteet ovat erilaiset. Ensimmäisessä tapauksessa puhumalla yksinkertaisella tavalla viemärijärjestelmää ei tule kuulla ja ilman epämiellyttäviä hajuja. Ulkoalueen prioriteetin vuoksi keskeytymätön toiminta ei edellytä jatkuvaa valvontaa ja puhdistusta.

Kaltevuus halkaisijan mukaan

Tärkeää on virtauksen virtausnopeus ja putken täydellisyys niin, että ne virtaavat vapaasti kollektoriin tai septiseen säiliöön. Kuitenkin molemmat näistä kohdista riippuvat itse putken koosta ja jäteveden tilasta, ja halkaisija valitaan perustuen vain keskimääräiseen päivittäiseen jäteveden tilavuuteen ja putkien täyttöön 50-60% mutta vähintään kolmanneksella nopeudella 0,7 m / s.

Kaikki laskelmat vähennetään jonkin vakiokokoon: 50, 80, 100, 150, 200 mm. Käytännössä on vain selkeytettävä kullekin koolle kaltevuus ja sallitun virheen rajat.

Kaltevuus määritellään SNiP: ssä jakokerroina. Arvo määritetään pituuden ja vaaditun etäisyyden välille reunojen ylemmän ja alemman pisteen välillä. Kerroin on numerisesti yhtä suuri kuin yhden metrin pituisen putken reunojen välinen korkeusero metreinä ilmaistuna.

Viemärin rinteessä yksityisessä talossa - mitä pitäisi olla

Jäteveden kaltevuuskulma otetaan huomioon määritettäessä, mistä tehdään reikä rakennuksen seinään tai sen perustukseen. Jos se lasketaan väärin, asennuksen aikana voi ilmetä haittaa, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.
Viemäröintijärjestelmän asennus SNiP: n mukaan suoritetaan erityisten taulukoiden perusteella, joissa keskimääräiset arvot, joita käytetään kaikkien viemäriputkistojen keskimääräisen tyhjennyksen asennuksessa, on ilmoitettu.

Viemärin kaltevuuden määrittäminen

 • sekoitettu;
 • erikseen.

Jätevesi ja jätevesi poistetaan yksityisiltä kodeilta seuraavilla tavoilla:
 • paineella;
 • painovoimalla.

Maalaistalon omistussuhdetta käytetään erittäin harvoin, koska se on kallista, sitä on vaikea varustaa ja tällainen laite on epäluotettava verrattuna painovoiman tyhjennykseen. Päätettäessä paineputken varustamiseksi ei ole tarpeen laskea, mitä jätevesien kulmakerroin yksityisessä talossa olisi, koska vesi liikkuu pitkin linjaa paineen alaisena (lisätietoja "Mikä pitäisi olla viemäriputken kulmakerroin normien mukaisesti").

Laskennassa on muistettava, että sisäisen jätevesijärjestelmän kaltevuus poikkeaa ulkoisen ja myrskyjärjestelmän indikaattorista. Tosiasia on, että kussakin niistä on nestettä, jolla on erilainen koostumus. Samanaikaisesti ulkoisen viemäriverkon on lämmitettävä.
SNiP 2.04.03-85: ssa on osoitettu, että jätevesialueen suuruus riippuu jätevesien liikkumisnopeudesta, putken valmistukseen käytetystä materiaalista ja täyttöasteesta.

 • putken kulkiessa talon sisällä, sen tulee olla 0,5-1 cm jokaista käyntinopeutta kohden;
 • kun laitat ulkoisen moottoritien - 1-2 senttimetriä.

Nämä ovat kuitenkin likimääräisiä arvoja, ja tarkempia parametreja löytyy yksityiskohtaisten laskelmien aikana.

Viemärikulman indikaattorit yksityisessä talossa

Kaltevuuskulman laskentavalinnat

 • bezraschetnuyu;
 • laskettu.

Ei-laskennallinen menetelmä mahdollistaa korkeuden erotuksen määrittämisen putkilinjan tietyssä osassa sen halkaisijan mukaan. Tämän parametrin keskiarvo on noin 3% ja se voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Suunnittelumenetelmä on tarkoitettu viemärijärjestelmiin, joissa on jatkuva jätevedenpaine.

 • käyttäen Colbrooke-White-kaavaa;
 • määrittämällä poistovirtausputken nopeus putkien läpi normatiiviselle kertoimelle.

Yksityisten talojen osalta kaavojen käyttö on vaikeaa, koska putkiston täyttöaste ja nesteen nopeus on mahdotonta tietää ilman sitä, että ammattilaiset käyttävät erikoistyökaluja työstään kallistuskulman laskennassa. Siksi yksittäisten kotitalouksien putkien kaltevuus lasketaan ei-laskentamenetelmän mukaan.

Viemärin kaltevuuden määrittäminen ilman kaavoja

Putkilinjan asettaminen

Työ vaatii:

Kuinka määritellä jäteveden kaltevuus yksityisessä talossa

Yksityisessä talossa oleva viemäriverkko tarvitsee pätevää muotoilua, jonka aikana määritetään tähän käytettyjen putkien kulmakerroin, koska talon veden poisto on riippuvainen siitä. Laskenta on tehtävä kauan ennen järjestelmän asentamista. Muussa tapauksessa ei ole mahdollista välttää virheitä koko laitteen laskemisessa. Esimerkiksi yksityisen talon viemäriverkon kaltevuus määrittelee seinän reikien paikan ja jos se lasketaan väärin, saattaa syntyä joitain haittoja asennustöiden aikana, mikä aiheuttaa tarpeetonta jätettä.

SNiP-tekniikan mukaista kaltevuutta käytetään erityisillä taulukoilla, ja ne näyttävät keskiarvot, joita käytetään asentamisessa kaikkien saniteettilaitteiden keskellä.

Rinteiden määritelmä

Viemäröinti voi olla kahdentyyppistä:

Jätteiden nestemassojen poistuminen yksityisrakennustöistä voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

Painelaitteistoa käytetään erittäin harvoin, koska sen laitteessa on vaikeuksia. Se on kallista, vaikeaa eikä yhtä luotettava kuin itse virtaavien viemärijärjestelmien käytössä. Paineputken asettamiseksi laskemista ei suoriteta, koska vesi kulkee paineenalaiseen järjestelmään.

Rinteessä laskettaessa on muistettava, että se on erilainen sisäisten, ulkoisten ja myrskyviemärien osalta. Tämä johtuu siitä, että kussakin järjestelmässä on nestemäinen poisto, jossa on täysin erilaiset koostumukset, ja ulkoisen jätevesijärjestelmän lisäksi lämmitys on tarpeen. SNiPs 2.04.03-85: n mukaan viemäriveden, putkien täyttö ja niiden käyttämiseen käytetty materiaali vaikuttavat rinteeseen. Yleisten sääntöjen osalta ne ovat seuraavat: talon sisällä kulkevan viemäriverkon kaltevuuden tulisi olla 0,5-1 cm yhden juoksumetrin kohdalla ja ulkojärjestelmän asennukseen käytettävien putkien kaltevuus olisi 1-2 cm. yleiset arvot, jotta saadaan tarkempia tietoja, on tarpeen suorittaa tarkempi laskelma.

indikaattorit

Tyypit, mitkä ovat ulkona olevan jäteveden rinteitä.

Järjestelmän sijoittamiseen yksityisessä talossa käytettävän putken kallistuskulman indikaattorit tarkoittavat muutoksen astetta työpinnan löytämiseksi suhteessa horisonttiin. Kaltevuuskulma määräytyy putken pinnan alimman pisteen korkeuksissa alku- ja loppusegmentissä. Vertailun vuoksi vakiomittausjärjestelmässä pyörimisnopeus ilmoitetaan asteina. Jos otat viemäriputken putken yksityisessä talossa, jonka halkaisija on 50 mm, kallistuskulma sen yksittäiseen lineaariseen mittariin on 0,03 m. Kolmen lineaarisen pituuden pituudeltaan pituuspiirissä korkeusero on 0,9 m. (0,03 x 3) tai 9 cm.

Jos poistat virheet, jotka aiheuttavat ongelmia viemärijärjestelmän toiminnassa, on käytettävä oikeaa laskentamenetelmää.

Laskentamenetelmät

Jätevedenpuhdistamon laitteen rakenne


On olemassa kaksi tekniikkaa, jotka helpottavat putken kallistuskulman määrittämistä: lasketaan ja laskematta. Jälkimmäisen avulla voit tietää eron korkeuden tietyssä putkiosassa sen mukaan, kuinka paljon halkaisija on. Tämän arvon keskimääräinen muutos on 3% ja voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Suunnittelumenetelmä on tarkoitettu järjestelmille, joissa nestevirtausneste on viemäriverkossa. Tässä tapauksessa voidaan käyttää kahta laskentamenetelmää:

 • juoksevan aineen nopeuden noudattaminen putken normatiivisessa kertoimessa;
 • käyttäen Colbrooke-White-kaavaa.

Mutta yksityisten asuntorakentamisen osalta tällaisten kaavojen käyttö on melko vaikeaa, koska putkilinjan täyteyden ja nesteen liikkeen indikaattoria on lähes mahdoton laskea ilman erikoisvarusteita, joita ammattilaiset käyttävät kallistuskulman laskemiseen. Viemärin kaltevuuden laskeminen yksityisessä talossa suoritetaan ei-laskentamenetelmällä

Määritelmä ilman kaavoja

Kaava SNiP: n mukaisen jäteveden kaltevuuden laskemiseksi.

Ulkoisen tai sisäisen viemäröinnin suorittamiseksi ilman tätä tarkoitusta varten monimutkaisia ​​kaavoja laskennan laskemiseksi sovelletaan asetettuja raja-arvoja. Tämä on vähimmäis- ja enimmäiskaltevuus.

Vähimmäiskuvion ollessa ulkoputken päällä viemärijärjestelmän kaltevuus tulee tehdä vähintään 0,015 m juoksumittaria kohden. Tämän säännön mukaan putkien sisäinen johdotus tehdään. Poikkeus tehdään putkilinjan lyhyillä osuuksilla - alle 1 m. Tällöin kaltevuus 0,01 / 1 m riittää.

Se on tärkeää! Jos tämä parametri pienenee, kiinteät hiukkaset pysyvät putken sisäseinissä, mikä lopulta aiheuttaa sen tukkeutumisen.

Suurin kulmakerroin riippuu putken sisällä olevan nesteen virtausnopeudesta. Muovituotteista suurin nopeus ei ylitä 1,43 m / s. Jos lisäät tätä parametria, nesteen erottaminen jakeiksi alkaa ja seurauksena kiinteät hiukkaset asettuvat. Suurin kaltevuus ei saa ylittää 3%.

Putken asettaminen

Viemärin toimintaperiaate tyhjennyspumpulla.

Kotitalousjäteveden asianmukainen asennus yksityiseen taloon merkitsee putkien sijoittamista 20-25 mm: n kulmassa metriä kohden. Näin varmistetaan jätteen sujuva kulku putken läpi estäen tukosten muodostumisen ja häiritsemättä putkien itsepuhdistusta. Suurempi bias on mahdollista vain lyhyissä osissa.

Työlle tarvitaan:

 • putket (polyvinyylikloridi tai polypropyleeni) halkaisijaltaan 50, 100 mm;
 • juotos rauta;
 • liima;
 • kumitiivisteet pistorasiassa;
 • kaulukset.

Putkien asennukseen talon sisällä voit käyttää polypropeenia tai polyvinyylikloridiputkia. Niiden halkaisija voi olla erilainen. Valitsemalla näiden kahden materiaalin välillä on vaikea sanoa, mikä on parempi. Siksi on suositeltavaa käyttää niitä käytettävissä olevia putkia. Mutta sinun täytyy muistaa, että polypropeeniputkien liittämiseen tarvitset juotosraudan. Polyvinyylikloridi on liitetty liimalla tai kumitiivisteillä pistorasioihin.

Yksityiseen taloon rakennettu sisäinen jätevesijärjestelmä tehdään useimmiten putkilla, joiden halkaisija on 50 ja 100 mm. Jälkimmäinen on tarkoitettu kaksikerroksisten tai kolmikerroksisten talonrakentajien valmistukseen, joka yhdistää WC-kulhoon niiden kanssa ja yhdistää kaikki viemärijärjestelmään kuuluvat putket poistamalla se rakennuksen ulkopuolelle. Muiden jätevesilähteiden liittämiseksi käytetään putkia, joiden läpimitta on vähintään 50 mm.

Yhdistetyt putket kiinnitetään seiniin kiinnittimillä. Ne myös varmistavat nousuputken ja putken, joka asennetaan rakennuksen poistamiseen.

Ulkoverenkierto

Viemärin kaltevuuden järjestelmä jakamattomille alueille.

Ulkoisen viemäriverkon laite suoritetaan seuraavalla menetelmällä:

 • perusta on ottaa poistumispaikka talolta;
 • 110 mm halkaisijaltaan putkien asennus tapahtuu 0,02 m: n kaltevuudella. Jos linjan pituus on 20 m, putkien kaltevuuskulma on 0,4 m;
 • välttämättä otettu huomioon maasto. Viemärikaivo on suositeltavaa asentaa johonkin alueen alimpaan osaan.
 • putkilinjan toisen pisteen syvyys viemärikaivoon lisätään reiän syvyyteen, joka toimii putken ulostulona rakennuksesta.

Se on tärkeää! Ulomerkin sijoittamisen yhteydessä käytettävien putkien syvyyden on oltava maaperän jäädyttämisen alapuolella. Tämän ilmaisimen mittaus suoritetaan valtatien korkeimmassa kohdassa.

Ulkoasvesijärjestelmässä käytettävien putkien kulmakerroksen tulisi helpottaa jäteveden puhdistamista viemärijärjestelmästä, joka on rakennettu yksityiseen taloon ja joka varmistaa työskentelyn vakauden ja itsepuhdistuvan.

Kaavamainen kemiallinen jäteveden puhdistuslaitos.

Viemäriputki poistetaan talon pohjasta, jonka jälkeen se on kytketty ulkoiseen putkistoon, jonka kautta jätevesi pääsee sitten viemäriverkkoon tai septiseen säiliöön. Tällaisen putkilinjan järjestämiseksi käytetään suurempia läpimittaisia ​​putkia kuin sisäisen järjestelmän järjestelyä. Ne voidaan valmistaa materiaaleista, kuten valuraudasta, asbestisementistä, muovista. Ensimmäiset tunnistetaan vahvin, mutta samalla ne ovat vaikeimpia. Putkia valittaessa on otettava huomioon niiden sisäpinta, jonka tulee olla täysin sileä, jolloin vältetään tukosten esiintyminen.

Yksityisen talon itsenäisen viemäriverkon laite.

Ulkoisen jätevesijärjestelmän eristys voidaan suorittaa erilaisten lämmöneristysmateriaalien avulla, jotka kiertävät putkia. Se voi olla mineraalivillaa, polyuretaanivaahtoa, penoisolia ja polyetyleenivaahtoa. Voit myös käyttää lämmityskaapelia, joka asetetaan putken päälle tai sen sisälle. Kaapeli on asennettu erityiseen kaapelikanavaan, joka suojaa sitä ulkoisilta vaurioilta.

Ulkoisen jätevesijärjestelmän putkien lämmitys voidaan suorittaa yhdistetyllä menetelmällä. Tällöin pääputki on eristetty materiaaleilla, joilla on lämpöeristysominaisuudet, ja talosta poistuvasta putkesta on varustettu lämmityskaapeli.

Asennustyöt saadaan päätökseen yhdistämällä kaikki järjestelmän osat ja sen koeajo. Jos vuodon aikana ei havaittu vuotoja, järjestelmä asennettiin oikein ottaen huomioon kaikki suositukset ja normit.

Kuinka laskea kaltevuuskulma painovoiman tyhjennykseksi yksityisessä talossa?

Painovoimanpoisto on järjestelmä, joka kuljettaa, kerää ja puhdistaa jätevettä ilman pumppujen käyttöä. Keskeinen osa organisaatiossaan on viemäriputkien kaltevuus. Se on se, joka takaa vakavuuden viemäreissä. Tässä mallissa on useita etuja. Tämä on asennuksen vähimmäiskustannukset, yksinkertainen huolto.

Kaltevuuden vaikutus jäteveden toimintaan

Yksityisen talon viemäriverkon laite on suositeltavaa aloittaa ennakoinnin organisoinnilla. Mittayksikköä kohti suositellaan ottamatta astetta, mutta cm / lineaarimittari. Laskelmat on suoritettava oikein, koska virheet aiheuttavat ongelmia toiminnassa:

 1. Liian pieni kaltevuus (alle 1 cm / m). Se aiheuttaa jätevesien liikkumisnopeuden vähenemistä, mikä johtaa putkilinjan seinämien kerrostumien esiintymiseen. Tulevaisuudessa tämä voi aiheuttaa tukoksia. Omistajan on säännöllisesti huolehdittava ehkäisevästä puhdistuvasta jätevedestä.
 2. Liian suuri rinne (yli 4 cm / m). Lisääntynyt kaltevuus vaikuttaa myönteisesti vain veden kulkuun. On kuitenkin olemassa myös kiinteää jätettä. Jos nopeus on liian korkea, ne juuttuvat putkilinjan sisään. Se voi myös aiheuttaa tukoksia.

Mikä määrittää kallistuskulman?

Rinteessä laskettaessa sinun on keskityttävä lukuisiin indikaattoreihin. Näiden arvojen laskeminen antaa tarkimmat tulokset.

Harkitse tärkeimmät arvot:

 1. Putken halkaisija.
 2. Materiaali, josta malli on tehty.
 3. Järjestelmän sisäinen tai ulkoinen järjestely.

Miten viemärin materiaali vaikuttaa rinteeseen? Esimerkiksi muoviputket ovat pehmeämpiä. Toisin sanoen asennettaessa ne sallitaan hieman ylittää kulman.

säädöksissä

Asennettaessa viemärijärjestelmää on keskityttävä säännöksiin. Painovoimanpoistojärjestelmä SNiP 2.04.03-85 on säädetty. Tämä on tärkein asiakirja, jossa asetetaan kallistuskulman normit. Indikaattorit riippuvat putkilinjan halkaisijasta.

Harkitse säädöksessä annetut arvot:

Tämä on viemäriputkien vähimmäiskaltevuus ajautumiseen. Eli arvoa voidaan hieman nostaa. Miksi kaltevuus määritetään putken halkaisijan mukaan? Juuri läpimitta, joka määrittää läpäisykyvyn, eli kyky kestää asetetun virtauksen.

Miten kaltevuus lasketaan?

Kaltevuuden määrittämiseksi voit käyttää paitsi standardiarvoja myös kaavaa. Jälkimmäinen vaihtoehto tarjoaa suurimman tarkkuuden. Kaikki tarvittavat kaavat annetaan myös SNiP: ssä.

Laskelma on seuraava:

V √ H / d ≥ K

Kaava sisältää seuraavat parametrit:

 • K = 0,5, jos ulko- ja sisäpuolinen muoviputki on asennettu.
 • К = 0,6, jos jätevesi on valmistettu muista materiaaleista.
 • V - jätevesi nopeus.
 • N / d - jäteveden täyttö.

Kaltevuuskulma voi olla enintään 2 cm / m. 110 mm: n sisäisen ja ulkoisen jätevesijärjestelmän jätevesiputken oikea kaltevuus takaa optimaalisen viemärinopeuden, jossa kiinteitä elementtejä kuljetetaan ilman sakkautumista.

Mikä antaa oikean laskelman viemäriverkon kaltevuudesta?

Kaltevuuskulma on tärkeä määritettäessä oikein. Tarkastele etuja, jotka antavat oikean kallistuskulman:

 1. Järjestelmän ylläpitokustannusten pienentäminen. Liian pieni tai liian suuri kallistus johtaa jatkuvaan tukkeutumiseen. Järjestelmän käyttäjän on jatkuvasti harjoitettava ennaltaehkäisevää puhdistusta.
 2. Varoitusveden vasara. Virheellinen kallistuskulma johtaa järjestelmään, joka alkaa murtua. Lumen pienentäminen aiheuttaa hydraulisen iskun, jonka seurauksena sifonien hydrauliset lukot ovat epämuodostuneita. Jos vesilukkoja ei ole, talo alkaa olla täynnä jätevettä.
 3. Varoitus viemäriveden vaurioitumisesta. Putkien sytyttäminen aiheuttaa järjestelmän hätäpysäytyksen.
 4. Hätätilanteiden ennaltaehkäisy. Väärä kaltevuus aiheuttaa läpimurtoja putkistossa, vuotoja.
 5. Fistula suoja. Riittämätön harhaa tulee erityinen ongelma asennettaessa valurautaisia ​​viemäreitä. Se aiheuttaa jätevesien pysähtymistä, mikä johtaa putkien muodostumiseen fisteleihin ja halkeamiin.

Kuinka asettaa viemärin kaltevuus?

Joten, todellinen kaltevuuskulma löytyy. Seuraava askel on kunnolla ylläpitää sitä asennuksen aikana.

Harkitse työkalut kallistuskulman asettamiseen:

 • Bubble construction vesitaso, jolla on kolme merkkiä, jotka osoittavat poikkeamia horisontin tasosta. Se on asetettava esijohdettu putki toiselle puolelle ja määritettävä sitten kallistuskulma, kunnes kupla on kiinnitetty merkkiin.
 • Kaasuputken molemmissa päissä tapahtuvan laskennan tarrojen luominen. Näitä tarroja seurataan edelleen.
 • Lasertaso (taso) on erittäin kätevä kaltevuuden säätämiseen.

Asennuksen jälkeen on tarpeen tarkistaa putkilinjan jokaisen mittarin kaltevuus aina saostussäiliöön asti. Tämä menettely on myös pakollinen ennen asennusta.

Jätehaarojen asennuksen ominaisuudet

Järjestelmän asennus suoritetaan pistorasialla jäteveden täyttämiseksi. Varmista, että viemäriputken kaltevuus on 110 mm ulkoisen jäteveden poistamiseksi epäpuhtaussäiliöön. Tätä tasoa käytetään.

Harkitse jäteveden asennusohjeet:

 1. Edullisesti pienin kierrosluvun määrä.
 2. Asennuksen aikana käytetään vinotyyppisiä teejä.
 3. Nousut on asennettava lähelle putkistoa.
 4. Tuulettimen jalusta on pakollinen.
 5. Lyhyt runko pituus on edullinen.
 6. On suositeltavaa käyttää PVC-viemäriputkia, koska ne on helppo asentaa.
 7. Putkien liittämistä varten on käytettävä kumitiivistettä (renkaita) liitoksen tiiviyden varmistamiseksi.


Vaikka laskentaprosessissa käytetän kaavaa, on kiinnitettävä huomiota ulkoisen painovoiman viemäröintijärjestelmän standardirageista. SNiP on tärkein dokumentti, jonka tulisi johtaa laitteen vedenpoistojärjestelmä.

Mikä on yksityisen talon 1 metrin viemäriputken kaltevuus?

On aivan selvää, että normaalin asumisen modernissa talossa tai asunnossa on mahdotonta tehdä ilman luotettavaa jätevesijärjestelmää. Se on putkistojärjestelmä jäteveden hävittämiselle. Viimeksi mainitun työn epäonnistumiset eivät johda parhaisiin seurauksiin, joten kun rakennetaan viemärijärjestelmä yksityisessä talossa, on noudatettava rakennusmääräyksiä ja määräyksiä.

Nykyaikaisessa talossa jätevesi on oltava oikea.

Jätevesi liikkuu painovoiman avulla painovoiman vaikutuksen alaisena, joten on tärkeää laskea oikea 1 metrin viemärin kaltevuus. Jos se on liian suuri tai liian pieni, järjestelmässä esiintyy väärinkäytöksiä epämiellyttävien hätätilanteiden tapahtuessa. Minkälainen kaltevuus viemäriverkkojen putkien asennukseen määräytyy useiden olosuhteiden perusteella.

Liian vähän tai liian paljon rinteitä

Viemäriputken liiallinen kaltevuus aiheuttaa liian suuren jätevirtauksen. Tällöin suuret jätemateriaalit heitetään putkijohdon sisäseinämiin, pysyvät kiinni ja eivät pääse liikkumaan. On tärkeää varmistaa, että yksityisellä talolla on 1 metrin suuruinen viemäriputkistojen optimaalinen kaltevuus.

Optimaalinen kallistuskulma riippuu putken halkaisijasta

Suunniteltaessa viemärijärjestelmää, riippuen putken halkaisijasta, valitaan optimaalinen kaltevuuskulma. Jotta järjestelmä toimisi kunnolla, halkaisijaltaan pienemmillä putkilla on oltava suurempi kaltevuus. Se mitataan senttimetreinä putken pituuden lineaarimittarilla. SNiP määrittävät seuraavat parametrit putkien halkaisijan mukaan:

 • 50 mm - 3 cm kaltevuus yhden metrin pituudella;
 • 110 mm - 2 cm;
 • 160 mm - 0,8 cm;
 • 200 mm - 0,7 cm.
Kuva haluttujen putkien halutusta kulmasta

Nämä optimaaliset arvot lasketaan ulkoisten ja sisäisten putkistoverkkojen jopa pitkien osien osalta. Liitettäessä laippaliitäntöihin, sifoneihin ja liittimiin on erityispiirteitä.

Ominaisuudet määrittävät rinteen, kylpyhuone, keittiö ja wc

Ominaisuudet määrittävät kaltevuuden kylpyhuoneessa, keittiössä ja wc: ssä määräytyvät sen mukaan, että on olemassa asianmukaisia ​​putkityökaluja. Tyyppihuuhteluputket asennetaan halkaisijaltaan viisikymmentä millimetriä, niiden optimaalinen kulma on 3,5 cm. WC käyttää putkia, joiden läpimitta on sata millimetriä ja niiden optimaalinen kaltevuus on 2 cm. Tämän parametrin arvot kotitalouksien putkistolaitteille on esitetty seuraavassa taulukossa.

Säännöt ulkoisen jäteveden kallistuskulman määrittämiseksi

Ulkoverkon asettamiseen putkilta, joiden halkaisija on paljon suurempi kuin talon sisällä. Tämän seurauksena asennuskulmat ovat erilaiset. Esimerkiksi putkessa, jonka halkaisija on sata ja viisikymmentä millimetriä, kaltevuus on 0,8 cm / m pituus, jos halkaisija on kaksisataa millimetriä, tämän parametrin arvo pienenee yhdellä millimetrillä ja on 0,7 cm.

Ulkoisen verkon putkistojärjestelmän enimmäistaso ei saa ylittää viittä senttiä metriä kohti. Tätä sääntöä ei sovelleta putkilinjan lyhyisiin osiin, joiden pituus on alle puolitoista metriä.

Viemäriputken vaaditun kaltevuuden laskeminen yksinään

Jotta putken kaltevuus laskettaisiin yksin, sinun on tiedettävä sen pituus ja halkaisija. SNiP julkaisi erityisiä taulukoita tämän parametrin arvojen kanssa. Yleensä on mahdollista määrittää putken kallistuskulma omien voimavarojen avulla:

 • laskelma olisi tehtävä ottaen huomioon pystysuoran putken halkaisija;
 • putkista, joiden poikkileikkaus on enintään sata ja kymmenen millimetriä, tarvitaan kaksikymmentä millimetrin kaltevuus;
 • halkaisijaltaan sadan ja kuusikymmentä millimetrin halkaisija vaatii putken kahdeksan millimetrin kaltevuuden;
 • kapeita putkia, joiden halkaisija on jopa 50 millimetriä, asennetaan kolmen senttimetrin kulmalla.
Jäteveden kaltevuus on helppo hallita tasoa

Tietyt havaitsemisen vaikeudet johtuvat tämän parametrin mittayksiköstä, ilmaistuna luvulla sadatosat. Ei ole kuitenkaan mitään vaikeaa, esimerkiksi kaltevuusarvo 0,05 tarkoittaa, että mittarin pituuden putken alun ja lopun välinen korkeusero on viisi senttiä.

Viemärien täyteysarvo

Yksi jätejärjestelmän tärkeimmistä toiminnallisista ominaisuuksista on sen täyteys ulosteen kanssa. Tämän parametrin arvo määritetään jakamalla jäteveden korkeus putkenosan arvolla.

Viemäriputken halkaisijan laskeminen

Suunnittelemalla viemäröintijärjestelmä häiriöttömälle toiminnalle on tärkeää valita sellainen tärkeä toimintavaihtoehto kuin putkistoverkon halkaisija. Se määritetään seuraavien edellytysten yhdistelmällä:

 • saniteettiliittimien suuttimien poikkileikkauksen ei tulisi olla suurempi kuin pääviemäriputken halkaisija;
 • halkaisijan lisääntyminen johtaa jäteveden läpäisevyyden kiihtymiseen eksponentiaalisesti;
 • täyttöaste ei saisi olla yli kuusikymmentä prosenttia;
 • rakennuskoodit sisältävät tarvittavat tiedot viemäriputken halkaisijan laskemiseksi.
Kylpyhuoneen tyhjennys toisessa kerroksessa nousuputkeen on tehty 110 mm: n putkesta

Rakennuskoodit määrittävät putkien halkaisijan sadan ja kymmenen millimetrin verkon pääosiin. Kotitalouksien vesijohtolaitteiden kytkeminen tapahtuu putkille, joiden halkaisija ei ylitä 50 millimetriä. Poikkeuksena on wc, jonka käyttökuorma on kasvanut. Kokonaiskorkeuden halkaisija on sata millimetriä. Suurten kaupunkien moottoriteiden viemäriputkien poikkileikkaus voi olla tuhat kaksisataa millimetriä.

Ulkoisen jäteveden sijoittaminen ottaen huomioon maaperän jäädyttämisen taso

Ulkoisen viemärijärjestelmän asennus on suoritettava pakollisella käsittelyllä maaperän jäädyttämisen syvyydessä työmaalla. Tämä taso vaihtelee ilmasto-olosuhteiden mukaan ja vaihtelee eri alueilla. SNiP 23-01-99 sisältävät tämän parametrin tarkat arvot eri alueille.

Jäätymisen normatiivisten syvyyksien kartta

Esimerkiksi jos maaperän jäädyttämisen syvyys on puolitoista metriä, viemärijärjestelmää ei saa asettaa lähempänä maahan. Tässä tapauksessa uloste veden jäädyttää ja katkaista putkiston verkon, joka johtaa sen täydelliseen epäonnistumiseen. Esikaupunkialueella maaperän jäädyttämisen syvyys on 1,4 metriä, maamme keskiosissa on suunnilleen sama.

Säännöt asennusputken asentamiseksi putkien asennukseen

Jätevesijärjestelmän asianmukainen asennus mahdollistaa asennustyynyn asentamisen. Se on hiekkametsä, johon putkilinja on suoraan asetettu. Järjestelmän haluttu kallistuskulma ja suunniteltu asennuslevy. Tätä parametria voidaan muuttaa kaatamalla hiekkaa yhteen paikkaan.

Pehmusteella tulee olla yhtenäinen viemäriverkko

Ennen putkilinjojen rakentamista kaikki rakenneominaisuudet tarkistetaan eheydellä, halkeamien ja näkyvien vikojen esiintymistä ei voida hyväksyä. Muussa tapauksessa vuotot ja hätätilanteet ovat väistämättömiä. Todennetut viemäriputket asetetaan asennusalustalle ja tasoitetaan rakennustasolla. Tarvittaessa kallistuskulman säätäminen oikeaan paikkaan kaataa hiekkaa siten, että pinnalla oleva putki sopii tiukasti siihen ja on liikkumaton.

Yleiset suositukset viemäriputkien asennusta varten

Yleiset suositukset auttavat välttämään yleisimpiä virheitä, kun asetetaan kotimaisen ja ulkoisen viemärijärjestelmän viemäriputket. Seuraavia tekijöitä tulee ottaa huomioon:

 • Putkilinjaverkon rakenneosat kutistuvat ajan myötä. Tämän seurauksena on tarpeen säätää säännöllisesti putkien kulma.
 • Asennussuuntaan muutettaessa laipan liitokset on tehtävä vähintään sadan kaksikymmentä asteen kulmassa. Muussa tapauksessa on tarpeen varustaa lisätarkastusluukku putkijohtoverkon ohjaamiseksi ja puhdistaa se tarvittaessa.
 • Piilotetun jäteveden sovittaminen vaatii erityisen huolellista testausta sen kaikkien rakenteiden elementtien suhteen eheyden ja vuotojen puuttumisen vuoksi. Tällöin katseluikkunat sijaitsevat lyhyen matkan päässä toisistaan.
 • Putket asetetaan vastakkaiseen suuntaan jäteveden virtaukseen. Asennus alkaa tyhjennysputkesta etenemällä edelleen liitettyihin putkiasennuksiin.
Joten käytännössä tyhjennysputken kaltevuus pesualtaan

Viemäriputkien kaltevuuden kulma kotiverkon rakentamisen aikana ei ole vaikea kestää. Aikaisemmin merkinnät piirretään seinälle, jossa esitetään aikaisemmin lasketun rinteen viiva. Putkilinjaverkostoa kiinnitetään siihen.

Ulkulaitteiston järjestelyyn liittyvä työ on hieman vaikeampaa. Tässä tapauksessa vaaditun kaltevuuden varmistamiseksi on tarpeen kaivaa kaivanto, jonka syvyys kasvaa asteittain. Ohjaus suoritetaan rakennustason avulla, oikealla kulmalla venytetty merkkijono helpottaa huomattavasti teollisten manipulointien toteuttamista.

Järjestelmän tehokkuus riippuu pitkälti putkistoverkon kaltevuuskulmasta. On noudatettava suositeltuja standardeja. Määritetyistä parametreista poikkeaminen tapahtuu usein hätätilanteissa ja putkistoverkon tukkeutumisessa.

Olemme valinneet sinulle erityisen videon, joka sisältää paljon hyödyllistä tietoa viemäriverkosta.

Mikä olisi yksityisen talon viemäriputken kaltevuus

Talon viemäröintijärjestelmän jatkuvuus ja laatu riippuvat suoraan sen asennusohjeiden noudattamisesta ja erityisesti viemäriputkien kaltevuudesta. Putkilinjan rakentamisessa erityisellä toimenpiteellä. Viemäriputken kulma mitataan senttimetriä kohti 1 m: n etäisyydelle putkesta. Näin varmistetaan, että viemäreillä on kyky liikkua putkien läpi. Samaan aikaan yksityisen talon jätevesiputken maksimaalinen kaltevuus ei takaa viemärijärjestelmän tehokkuutta lainkaan.

On tärkeää ottaa huomioon jäteveden nopeus liikkeiden kautta putkien läpi paitsi puhtaan veden lisäksi myös erilaisia ​​sulkeumia (sedimentti, roskat jne.).

Nämä aineet eivät saa jäädä putkistoihin, koska tällaisessa tilanteessa putkikiinnikkeet ovat väistämättömiä. Se on putken kaltevuus ja vastaa jätevesi nopeudesta. Jätevesien liikkeen normaalilla nopeudella on kyky kuljettaa kaikki kiinteät aineet ulos. Tämä takaa tehokkaan itsepuhdistuksen viemäreihin. Jos nesteen nopeus putkessa on pieni, kaikki epäpuhtaudet kerrostetaan putkien seinämiin.

viemäriputkien asentaminen

Tässä tilanteessa on tärkeää varmistaa, että optimaalinen taso, johon viemäriputken kaltevuus yksityisessä talossa voidaan tehdä, ei pelkästään tehdä niin laajalle kuin mahdollista. Tämä johtuu siitä, että erittäin suurella nopeudella ei ole mahdollista pestä pois kiinteitä epäpuhtauksia. Viemäröintiväylän nesteen täydellinen päällekkäisyys on mahdollinen. Tämä saattaa kohdata jäteveden tuoksu asunnossa, samoin kuin vesiporttien rikkoutuminen. Putken esijännitys vertailukirjoissa ilmoitetaan sellaisen murto-osan muodossa, joka heijastaa putkilinjan pinnan laskun koon ja putken pituuden suhdetta. Pienin sallittu putken kulmakerroin on melko riippuvainen putkesta, jolla on halkaisija. Jos puhutaan sisäisten verkkojen standardeista, ne esitetään muodossa: putket, joiden poikkileikkaus on 50 mm, voivat olla 3 cm: n kaltevuus; ja putket, jotka ovat 85-100 mm, voivat kutistua 2 cm: llä. Jokaisella laitteella on omat standardit ja määräykset.

Niinpä pesualtaalle, jonka putkiosuus on 40-50 mm, vähimmäisvaatimus tulisi säilyttää 2,5 cm: n kaltevuudella ja 3,5 cm: n suositus on suositeltavaa. WC-kulhon osalta kaltevuuden vähimmäistaso on 1,2 cm, ja suositellaan - 2 cm. Kaikkien ulkoverkkojen asennus edellyttää myös standardien tuntemusta. Tällöin ulkoisten putkien halkaisijan on oltava suurempi kuin talon sisällä. Ulkoputkien halkaisija voi olla 150-200 mm. Kaltevuus voi olla ensimmäisessä tapauksessa 0,7-0,8 cm ja toisessa - 0,5-0,7 cm. Yksi tärkeimmistä näkökohdista asennettaessa putkia on määritellä putken kaltevuuden parametrit. Jätevesijärjestelmän tehokkuus vähenee, jos näitä normeja ei noudateta.

Viemärin rinteessä yksityisessä talossa

On huomattava, että kaikki sisäiset moottoritiet on kiinnitettävä jäykästi seinämiin, ja jos puhumme ulkoisista putkista, ne on täytettävä maaperällä. Kotitalouksien viemärit voidaan kuljettaa painovoimalla, jos viemärin oikea kaltevuus varmistetaan. Tämä tilanne on erityisen hyödyllinen, koska se mahdollistaa haihtumattoman jätevesijärjestelmän muodostamisen. Tässä tapauksessa voit tehdä ilman pumput ja sammuttaa sähkö ei vaikuta jäteveden toimintaan. Yksityisen talon jätevesien kaltevuus on erilainen eri putkille ja osille: putket 110 mm - 2˚. Jos veden vakiovirta ei ole, niin veden liikkumisnopeuden ja täyteisyyden laskelmat muuttuvat paljon monimutkaisemmiksi. Viemäröinnille on ominaista erilaisten fraktioiden sulkeutuminen, ja siksi on tavanomaisten putkistojen laskelmia vaikea soveltaa tällaisessa tilanteessa.

että putken oikea kulma varmistetaan

Ominaisuus, kuten putken itsepuhdistuva, lisätään. Tämä tärkeä ominaisuus viittaa mahdollisuuteen päästää kiinteät aineet omalla voimallaan. Yksityisen talon viemäriputken kaltevuus tulisi valita jokaiselle yksittäiselle paikkakunnalle. On tärkeää pohtia vallitsevia fyysisiä lakeja nousuissa, vakavuudessa ja vapaassa pudotuksessa. Kontaminaatio voidaan sijoittaa putkiin vain niissä paikoissa, joissa tapahtuu virtauksen muutoksia. Ja niin kaikki pilaantuminen yleensä kulkee kaikki putken osat. Jäteveden kaltevuus kodeissa ei saa olla pienempi kuin vähimmäistaso.

Helppokäyttöisyyteen on olemassa standardit viemärin kaltevuudelle putkiston lähellä. Tämä on tärkeää harkita asennustöiden aikana. Joten, jos asennat bidee, tarvitset 1/20, ja sivustolla, jossa on suihku, kylpyamme, pesuallas, tarvitset 1/48. Erikseen pesua varten tarvitaan 1/36, pesuallas on 1/12, WC-kulhoon tarvitaan 1/20. Mitä tulee suihkuan, tarvitset 1/48, ja kylpyamme tarvitsee 1/30. Lisäksi on suositeltavaa ottaa huomioon suositukset, jotka liittyvät sironta-alueeseen keskialueella olevalle alueelle: WC: n tulee olla 0,6 metrin etäisyydellä, suihku on 1,5 metrin etäisyydellä, kylpy on 1 metrin etäisyydellä, samoin kuin yhdistetty tyhjennys. 2 metrin etäisyydellä ja pesemällä 1,5 metrin etäisyydellä. Jos puhumme bideeestä, sen pitäisi olla 1 m ja pesuallas voi olla 0,8 metrin etäisyydellä.

Ulkoilmajärjestelmän osalta viemäriverkon kaltevuus on seuraava: 15 astetta on maksimimittari, ja 5 astetta on minimi. Optimaalinen on 7 astetta. Viemäriputken kaltevuuskulma johtuu myös siitä, että pohjavesissä ja sadevedessä ei ole orgaanisia aineita, ulosteet ja suuri pilaantuminen. Annamme suosituksia putkista, joiden halkaisija on 110 mm. Jos lisäät halkaisijaa, kaltevuus laskee.

Viemäröinnin laskeminen yksityisessä talossa

Ensinnäkin on tärkeää laskea viemäriputkien kaltevuuskulma niiden laskemisen aikana. Moottoritien viimeisen osan laskeminen ja alkuosan nostaminen takaavat tehokkaan jäteveden virtauksen. Viemäriputkiston jäteveden laskeminen tarvittavalle ja optimaaliselle jätevesiputken kulmalle on tärkeää jäteveden tehokkaan huuhtelun, luotettavuuden ja laadun organisoinnille. Viemärin kaltevuus riippuu nopeudesta, jolla jätevesi liikkuu. Liian suuri kaltevuus johtaa dramaattiseen ja meluisaan ulosvirtaukseen. Tämä vaikuttaa haitallisesti putkien itsepuhdistukseen. Nopea ja äkillinen veden virtaus varmistaa myös putkien sisäseinien viemäriputkien varhaisen kulumisen. Pienellä kaltevuudella muodostuu usein putkien tukkeutumia, mikä johtaa putkiston osan tulviin ja tukkeutumiseen. Se katsotaan optimaaliseksi, jos vesi liikkuu nopeudella 0,7 m / s - 1 m / s. Jätevesijärjestelmää laskettaessa on otettava huomioon putkien, materiaalien halkaisija sekä putkien täyttöaste. Oikeassa laskelmassa talon jätevesien suunnittelussa on avain sen toiminnan ja kestävyyden luotettavuuteen.

kohdistaa ja säätää viemäriputken kaltevuuskulmaa rakennustasolla

Missään tapauksessa ei saa jättää huomiotta rakennuksen analyyttistä osaa talon viemäröintijärjestelmän muodostumisesta.

Jäteveden kaltevuutta säätelevät tietyt asiakirjat, joilla vahvistetaan standardeja. Jos tunnet ja noudatat olemassa olevia sääntöjä, yksityisen talon suunnittelu ei edellytä pitkiä laskelmia rakennusvaiheessa. On tarpeen käyttää SNiP: n suosituksia, jotka on kuvattu kahdessa pääluokassa: rakennusten sisällä tapahtuvan jäteveden laskemisen ja työvoiman asettamisen ulkopuolella. Oletetaan, että viemäriputki on enintään 12 m talosta, jonka putken halkaisija on noin 40-50 mm ja jonka gradientti on 0,03. Jos puhutaan 85-100 mm: n poikkileikkauksesta, voi olla kerroin 0,02. Jokaisen kodin viemärinteitä ei koskaan mitata asteina. Tämä johtuu siitä, että tilanteessa, jossa viemäri on hyvin kaukana talosta, on liian paljon biasvirheitä. Laskentamenetelmien osalta on suositeltavaa soveltaa riippumattomia laskelmia kaava, joka on annettu nykyisessä SNiP-järjestelmässä. Siinä otetaan huomioon vesivuotojen virtausnopeus, putkien täyttöaste, niiden halkaisija sekä viemärin kaltevuuskerroin. On myös tärkeää muistaa erityispiirteet kertoimien määrittämiseksi eri putkista, valuraudasta. On noudatettava suosituksia putkien täyttöasteesta.

Kalteva putki jätevesille yksityisessä talossa

Omassa kodissasi on yksinkertaisin varustaa viemäröintijärjestelmä verrattuna muihin tiedonantoihin. Se muistuttaa tiettyjä hienouksia, sääntöjä ja tarkkaile niitä. Tällöin koko järjestelmän luotettavuus on taattu. Tärkeintä on viemärijärjestelmän halutun kulmakertoimen ajankohtainen määrittäminen ja tarjoaminen. Missään tapauksessa ei saa yliarvioida tai aliarvioida putken kaltevuutta. Jos putkissa ei ole tarpeeksi biasia, viemärit kestävät pitkään putkissa ja haitalliset elementit asettuvat putkilinjan seinämiin, mikä johtaa usein tukkeutumiseen. Rakentamisessa käytetään erilaisia ​​laskentakaavoja monimutkaisiin järjestelmiin.

sisäisten jätevesiputkien oikean kaltevuuden varmistaminen

Asuinalueiden osalta on sallittua käyttää luokittelematonta menetelmää. Jäteveden syntymisen tarkoituksena on varmistaa asukkaiden mukavuus. Varmistamalla sen asianmukainen laite talon sisällä ja sen ulkopuolella ei ole erityisen vaikea tehtävä tänään, mutta aivan tärkeä. Riittävän tietoisuuden tähän suuntaan on avain työn menestykselliseen itseorganisointiin tähän suuntaan. Siksi on tärkeää, että teoreettinen koulutus tässä asiassa siirtyy käytännön osaan.

Yksityisissä talouksissa käytetään pääasiassa painovoiman tyhjennystä. Tämä on vakioratkaisu. Viemärijärjestelmän kaltevuuden oikea määrittely ja säätö takaavat sen pisin käyttöiän ja itsepuhdistuvan hyötysuhteen. Sen ei pitäisi olla kovin suuri. Putki voi pysähtyä toimimasta ja tukkia, jos se sisältää liiallista määrää kiinteitä elementtejä, joita ei voida pestä pois useista syistä. Tämä voi johtaa lietteen muodostumiseen putkessa ja vaatii perusteellista puhdistusta. Tehokas jätevedenkäsittely ei ole mahdollista, jos viemäriputki on tukossa. Epämiellyttävät hajut putoavat taloon. Tällaisessa tilanteessa sifon sulkimen häiriö on väistämätöntä. Veden liikkumisnopeus viemäreissä on tärkein parametri, joka otetaan huomioon laskettaessa viemäriputkien kallistuskulmaa. Veden liikkeen vähimmäisnopeus on 0,7 m / s.

Muista tarkastella kaikkia asetusten suosituksia. Ne säätelevät myös putkien täyttömääriä. Sen on oltava vähintään 30%. Se määräytyy virtausnopeuden, materiaalin ja putkien halkaisijan mukaan.

Maanrakennustöiden suorittaminen on tärkeää viemärin asentamiseksi oikeaan kulmaan. Tämän järjestelmän toimintahäiriöitä voi esiintyä jopa pienillä epäsäännöllisyyksillä. On tärkeää tarkistaa kaivannon kaltevuus ennen putkien asentamista ja käyttöönottoa.

Sisäisen jätevesijärjestelmän asento

Sisäisen jäteveden jakelun yhteydessä on välttämätöntä käsitellä eri läpimitaltaan olevia putkia. Kallistuskulma talossa ei myöskään ole sama ja määritetty yhdellä arvolla. Sinun täytyy soveltaa erilaisia ​​rakennusvaurioita: laser (auttaa määrittämään oikean suunnan), magneettinen (asennettu putkeen). Kummallakin puolella on kolme kaistaa, joiden kaltevuus on 1 cm. Ulkoisten putkien asennuksessa on tärkeää ottaa huomioon putkien täyteisyys eikä vain lasketut rinnearvot.

viemäriputkien asentaminen rakennusvaiheen aikana

Sisäistä työtä varten putken täytön ilmaisin on myös tärkeä, jotta jätevesijärjestelmä toimisi keskeytyksettä. Jätevesijärjestelmän kaltevuus määritetään erikseen kullekin talolle, mutta ottaen huomioon standardit. Yksityisen talon kannalta on myös tärkeää noudattaa asetuksia ja tehdä asianmukaiset laskelmat. Epätyypilliset tilanteet voivat olla myös mahdollisia. Rinteessä on myös jyrkät pudotukset, jyrkästi kasvavat. Samanaikaisesti jätteet keskitetään viemärijärjestelmään ja kertyvät siellä.

Oikea ratkaisu on käyttää eri työkaluja asennettaessa putkia. On epärealistista määrittää haluttu kaltevuuskulma, joten mittausta ei voida tehdä täällä. Viemäröinnin vaiheessa näitä laitteita käytetään kuten: taso, vedenpinta, normaalitaso jne. Jos putket ovat pitkiä, voit tehdä sen. Liitä ensin putki tasolle ja aseta haluttu kaltevuus. Tämä työ on parasta parin kanssa jonkun kanssa. Ensimmäinen mestari säätää kaltevuutta ja toinen - määrittää tasojen merkinnät työn ohjaamiseksi. Jos käytät vielä vesitasoa, on parasta käyttää sitä, jonka pohjassa on pyöreä lovi. Samaan aikaan se on riittävän tiukasti kiinnitetty putkiin, ja voit helposti muuttaa asentoa.

On erittäin kätevää soveltaa tätä tasoa metalliputkiin, koska magneetit on upotettu tähän vesitasoon. Putkien asennuksessa on mahdollista käyttää erilaisia ​​työkaluja kallistuskulman arvioimiseen, mukaan lukien tavallinen viivaimuri, tärkeintä on suorittaa kaikki laskelmat ja mittaukset huolellisesti.