Mikä on lämmitys torni

(Erilaiset vesilämmitysjärjestelmät)

Rakenteellisesti veden lämmitysjärjestelmät (sekä luonnollisella että keinotekoisella stimulaatiolla) jaetaan seuraavasti:

 • syöttölinjan asennuspaikalla - ylemmän ja alemman johdotuksen järjestelmissä;
 • lämmityslaitteiden liittämisen menetelmän mukaan syöttölaitteisiin - yhdestä putkesta ja kahdesta putkesta;
 • pystysuorat ja vaakasuorat pystytysjärjestelmät;
 • linjausjärjestelmän mukaan - järjestelmille, joilla on umpikujausjärjestelmä ja siihen liittyvä vesi-liikenne moottoriteillä.

Lämmitysjärjestelmät, joissa on ylä- ja alajohtimet

Kuviossa on esitetty vaihtoehto lämmitysjärjestelmästä, jossa on ylä- ja alajohtimet. Kuva 6a, 6b käyttäen esimerkkiä kaksikerroksisesta talosta kellarilla ja ullakolla. Ylemmällä johdotuksella (kuva 6a), ullakkohuoneen lämmin vesi kohdistuu eri nousuputkiin, ja läpi se kulkee lämpöpattereille. Alempi johdotus (kuva 6b), kattilan lämmin vesi päätyy pohjakerroksiin (kellarista). Johdotustyypistä riippumatta paisuntasäiliö sijaitsee aina järjestelmän korkeimmalla kohdalla, ts. Ullakolla.


Kuva 6a. Kaksiputkinen vedenlämmitysjärjestelmä, jossa on luonnollinen kiertovesi (veden ylempi jakautuminen): 1 - syöttö (pää) nousuputki; 2 - paluuvesiputki; 3 - kattila; 4 - paisuntasäiliö; 5 - lämmityslaitteet; 6 - ylivuoto; 7 - turvaputki


Kuva 6b. Kaksiputkinen vedenlämmitysjärjestelmä, jossa on luonnollinen kiertovesi (alempi veden jakautuminen): 1 - syöttö (pää) nousuputki; 2 - paluuvesiputki; 3 - kattila; 4 - paisuntasäiliö; 5 - lämmityslaitteet; 6 - ilma-putki; 7 - ylivuoto; 8 - turvaputki

Yhden putken ja kahden putken lämmitysjärjestelmät

Yhden putken lämmitysjärjestelmillä ei ole käänteisiä nousuputkistoja, ja lämmityslaitteissa jäähdytetty vesi palaa syöttöjohtimiin (kuva 7a, 7b). Monotubejärjestelmissä ylempien yksiköiden jäähdytetty kuuma vesi ja vesi tulevat alempiin lämmittimiin. Koska tämän seoksen lämpötila on alhaisempi kuin ylemmän lattian laitteiden veden lämpötila, alemman laitteen lämmityspinta tulee hieman kasvaa.


Kuva 7 a. Yhden putken lämmitysjärjestelmät, joissa on keinotekoinen kierros (sulkeutuvat osat): 1 - kattila; 2 - päärakentaja; 3 - laajennusputki; 4 - paisuntasäiliö; 5 - syöttöjohto; 6 - ilmankeruu; 7 - nousuputket; 8 - kääntöviiva; 9 - pumppu; 10 - liikenneruuhkat


Kuva 7b. Yksiputkiset vedenlämmitysjärjestelmät keinotekoisella liikkeellä (läpivirtausjärjestelmä): 1 - kattila; 2 - päärakentaja; 3 - laajennusputki; 4 - paisuntasäiliö; 5 - syöttöjohto; 6 - ilmankeruu; 7 - nousuputket; 8 - kääntöviiva; 9 - pumppu; 10 - liikenneruuhkat


Kuva 7c. Monotube veden lämmitysjärjestelmät keinotekoisella liikkeellä (vaakasuuntainen virtausjärjestelmä)

Monotubejärjestelmissä vesi kiertää lämmittimiä ja nousuputkia, jotka syöttävät niitä, johtuen veden lämpötilan erosta näiden kahden välillä. Yksiputkijärjestelmiä voidaan järjestää kahdella tavalla. Kuvioon kuv. Kuviossa 7a vain osa vedestä päätyy ylempään säteilijään nousuputkesta, loput vedestä suuntautuu nousuputken suuntaan alaspäin suuntautuviin lämpöpattereihin. Jokaisen lämmityslaitteen vettä voidaan säätää laitteille asennettujen hanojen avulla.

Toinen virtausjärjestelmä on esitetty kuv. 7b. Tässä kaikki nousuputkesta tuleva vesi kulkee peräkkäin kaikkien lämmityslaitteiden kautta ylhäältä alaspäin. Toisin kuin yksinkertainen yksiputki, virtausläpäisevässä järjestelmässä se ei ole sekoitus kuumaa ja jäähdytettyä vettä ylemmissä laitteissa, jotka tulevat alla oleviin lämpöpattereihin mutta vain jäähdytettyyn veteen. Läpivirtausjärjestelmissä ei saa asentaa tavallisia kaksoissäätölaitteita lähellä lämmityslaitteita. Jos tällaiset hanat asennettaisiin, sulkemalla venttiili pois yhdestä tai toisesta laitteesta, vedensyöttö kaikkiin nousuputkeen liitettyihin laitteisiin vähenisi ja sulkemalla sulku kokonaan, voit pysäyttää veden kierron kaikkien tämän nousuputken avulla. Samaan aikaan lämmittimien asentaminen ilman hankoja aiheuttaa suuria haittoja, koska siitä lähtien on mahdotonta säätää huoneiden ilman lämpötilaa.

Yhden putken lämmitysjärjestelmät voidaan suorittaa vain ylemmän johdotuksen avulla, joten niitä käytetään rakennuksissa, joissa on ullakoita ja joissa on mahdollista sijoittaa syöttölinjat ylemmissä kerroksissa. Näiden järjestelmien lattian käynnistäminen toimintaan on mahdotonta, ja tämä on heidän haittansa. Kuitenkin verrattuna kaksiputkisiin lämmitysjärjestelmiin, yksittäisputkijärjestelmät on helpompi asentaa ja niillä on lisäksi kauniimpi ulkonäkö. Niiden etuna on, että vähemmän putkia tarvitaan yksiputkijärjestelmään kuin kaksiputkilaitteeseen. Kaikki nämä yksipiirijärjestelmien positiiviset ominaisuudet ovat erittäin merkittäviä ja täysin perustelevat niiden laajamittaisen käytön.

Lämmitysjärjestelmät pystysuorilla ja vaakasuorilla nousuilla

Jos eri kerrosten lämmityslaitteet on kytketty yhteen nousuputkeen, niin tällainen järjestelmä on pystysuorat pystysuorat järjestelmät (kuva 7a ja 7b). Jos yhden kerroksen lämmityslaitteet on kytketty yhteen nousuun, tämä on järjestelmä, jossa on vaakasuorat nousuputket (kuva 7c). Vaakasuuntaisen nousuputken etuna on asennuksen ja putkien säästön pienempi kustannus. Haittana on toiminnan monimutkaisuus ja mahdollisuus ilmaa kerääntymään lämmityslaitteisiin ilmapistokkeiden muodostamisen avulla.

Lämmitysjärjestelmät umpikujaan ja kulkeva vesiliikenne moottoriteillä

Kuvassa 1 on esitetty. 2 (a, b) lämmitysjärjestelmät kuuluvat ns. Umpikujajärjestelmiin, joissa kiertokierrokset eivät ole yhtä pitkiä, ja lyhin rengas kulkee kattilan lähinnä olevan nousuputken läpi ja pisin - kattilan kaukana olevan nousuputken kautta.


Kuva 8. Vesilämmitysjärjestelmä, johon liittyy veden liikkuminen: 1 - kattila; 2 - päärakentaja; 3 - paisuntasäiliö; 4 - ilmankeruu; 5 - ruokintareitit; 6 - käänteiset nousijat; 7 - taaksepäin suuntautuva linja; 8 - laajennusputki; 9 - pumppu

Kuv. Kuviossa 8 kuvataan eri tyyppinen lämmitysjärjestelmä, jossa kaikkien renkaiden pituus on sama ja näin ollen sama renkaiden vastustus (samalla lämpökuormalla nousuissa). Tällaisia ​​järjestelmiä kutsutaan järjestelmiksi, joihin liittyy liikkumisvesi, ja ne asennetaan tavallisesti vain pumppukiertoon. Näissä järjestelmissä kaikki nousuputket ja lämmittimet ovat lähes samanlaisissa olosuhteissa, mikä helpottaa suuresti säätöä. Liitännäisvesiin liittyvien järjestelmien haittapuoli on, että niiden laite vaatii enemmän putkia kuin umpikujaiset järjestelmät.

Suositukset vesilämmitysjärjestelmien valinnasta ja käytöstä

Sopivimman lämmitysjärjestelmän valinnan helpottamiseksi ehdotetaan yksittäisten talojen ja mökkien luokittelua seuraavasti:

 • Tyyppi A - yksikerroksiset talot, joissa on kellari ja joissa ei ole kellarikerroksia;
 • tyyppi B - yksikerroksiset talot, joissa on litteä katto tai kellarissa;
 • Tyyppi B - kaksi tai useampia kerroksisia taloja, joissa on tasainen tai jyrkkä katto ja kellari.

Tyypin A koteja varten on suositeltavaa käyttää vain vesijäähdytysjärjestelmiä, joissa on pystysuorat nousuputket. Lämmitettävät järjestelmät, joissa on vaakasuora johdotus, eivät voi lämmittää ullakkotilaa jyrkän katon alla. Tällaisten talojen vedenlämmitysjärjestelmä kellarineen tai ilman sitä on toivottavaa suorittaa kaksivipu, jossa on luonnollinen kierto ylä- tai alajohdotuksella. Asennettaessa kattila kellarissa savupiipun korkeuden on oltava vähintään 10 m. Taloissa, joissa ei ole kellarissa, kattilat asennetaan pohjakerrokseen, ja järjestelmän pitäisi olla vain ylemmän johdotuksen kanssa.

Tyypillisiä B-taloja, joissa on kellari, on käytettävä vesilämmitysjärjestelmää vaakasuoralla johdotuksella. Kattila on toivottava asentaa kellariin. Koska tällaisten talojen putken korkeus ei ole yli 6 metriä, on toivottavaa käyttää kaasua tai nestemäistä polttoainetta polttoaineena.

B-luokan taloja, joissa ei ole kellareja, on suositeltavaa käyttää vesilämmitysjärjestelmää vaakasuoralla johdotuksella, kattilaa ei ole asennettu hautautuneeksi ja kaasun tai nestemäisen polttoaineen käyttö on toivottavaa polttoaineena.

Kahden tai useamman B-tyypin kerrostalon osalta on suositeltavaa käyttää kaksivaiheista vedenlämmitysjärjestelmää, jossa on pystysuorat nousuputket ja ylempi tai alempi johdotus. Vaakasuoralla lämmitysjärjestelmällä on mahdotonta lämmittää täysin kaikki talon huoneet. Lämmitysjärjestelmä suoritetaan luonnollisella liikkeellä, koska tähän tarkoitukseen kiertovirta on melko riittävä. Koska näiden rakennusten savupiipun korkeus on vähintään 10 m, kattilat toimivat millä tahansa polttoaineella.

Välilehdessä. Kuviossa 1 esitetään lämmitysjärjestelmät (lämmitysputkien johdot riippuvat valitusta järjestelmästä tiettyyn määrään), joka on suositeltava käytettäväksi sopivissa kodeissa.

Taulukko 1. Yksittäisten talojen ja niiden vastaavien lämmitysjärjestelmien tyypit

Asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmä

Asuinrakennusten keskitetty lämmitysjärjestelmä luotiin hankkeiden mukaisesti. Siksi kirjaimellisesti kaikki voidaan oppia asunnon ja koko talon lämmityksestä, jos etsit hanketta ja ymmärrät sen viimeiselle ruuville.

Seuraavaksi tarkastelemme, mitä ratkaisuja yleensä käytetään kerrostalojen lämmitykseen ja miten ne vaikuttavat asuntojen lämmitykseen. Käytännössä myös asuinrakennuksen putkien, paristojen ja koko keskitetty lämmitysjärjestelmän korjaamiseen ja huoltoon liittyvät asiat

Miksi kiinnostaa korkea lämmitysjärjestelmä?

Monikerroksisen rakennuksen lämmitysjärjestelmä voi koskea useita tapauksia, esimerkiksi:

 • Asennettaessa jäähdyttimen asuntoon tulee kysymys - miten päästään irti, mikä jäähdytin voidaan asentaa ja miten parhaiten...
 • Jos muutat nousuputkea, mitä putkia voin käyttää?
 • Kun lämmitys ei toimi hyvin, on loogista kysyä miksi? - voidaan säätää jopa itsenäisesti...
 • Jos haluat järjestää kattilahuoneesi muiden vuokralaisten kanssa, niin miten se tehdään...
 • Kun asennat lämpöenergiamittarin, missä järjestelmässä se pitäisi upottaa?

Mutta ilman asunto-osaston hyväksyntää ei ole keskitettyä lämmitystä. Ja tällaiset toimet suoritetaan yleensä vain saman palvelujärjestön asiantuntijoiden toimesta.

Mitä järjestelmiä löytyy kerrostaloista

Koko lämmityslaitoksen lämmitysprojektit ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat asuntokannasta. Yleensä yksi kattilahuone oli varustettu yhdellä kattilahuoneella, mutta näin ei yleensä ole, ja hyvin suuret lämpöpatterit ja pienet kattilahuoneet rakennettiin.

Mutta Neuvostoliiton aikakauteen rakennetun korkeiden rakennusten lämmityksen asettelu on yleensä tyypillistä. Käytettiin yhden putken jäähdyttimen liitäntäjärjes- telmiä, joissa yksi putki oli vertikaalinen nousuputki. Yläosat, joista oli paljon talossa, liitettiin rinnakkain syöttölinjaan ja sijoittuivat likimain samaan hydrauliikkaan.

Pystysuoran monotubin likimääräinen kaavio on esitetty kuvassa.
On huomattava, että yhdellä putkella - jopa 18 patteria.

Oikeat patterin kytkentäkaaviot käyttävät rinnankytkennän.

Huoneiston sisäpatterin kytkentäkaavio yhdellä putkistolla talon ympärillä.

Yhden jäähdyttimen sammuttaminen (tippuminen!) Ei vaikuta lämmitykseen muissa huoneistoissa ohivirtauksen vuoksi. Lisäksi tasapainotusventtiilin avulla voit mykistää säteilijän halutessasi.

Mutta yhdellä putkella on tunnettu haitta - viimeiset renkaiden jäähdyttimet ovat viileämpiä. Miten käsitellä tätä?

Rakennusten lämmitys

Jotta ylemmän kerroksen lämpöpatterit eivät olisikaan liian kylmiä, korkean jäähdytysnopeuden on asetettava nousuputkea pitkin, mikä tasoittaa virtaus- ja paluuveden lämpötilat. Keskitetyissä lämmitysjärjestelmissä he pystyivät tekemään niin, että lämpötila nousuputkessa oli ilman merkittävää eroa käyttäjille. Ja kukaan ei kamppaillut kasvattaakseen lämpöpatterien pinta-alaa lämmönsiirron tasauksella.

 • Keskitettyä lämmitysjärjestelmää, jolle on tunnusomaista suuri nopeusjäähdytysaine - putkissa olevan melun ylärajaan asti. Täältä ja pumppujen suuri voima ja suuri painehäviö.
 • Toinen ominaisuus on suuri kokonaispaino järjestelmässä. Täyttö täytettiin alhaisimmasta kohdasta, ja jäähdytysnesteen nostamiseksi 9. kerrokseen oli tarpeen luoda sopiva paine, korkeintaan 12 atm.
 • Seuraava ominaisuus - suuri jäähdytysnesteen lämpötila - huonolaatuinen lämmöneristys, lämpövuoto, energiavarojen käyttö usein sallivat apuohjelmat ratkaista lämmön taloja tehtävät yksinkertaisesti purkamalla virtauksen ja nostamalla lämpötilaa yli normaali, jopa yli 100 astetta C kohotetussa paineessa.

Kaikki tämä asettaa omat vaatimukset säteilijöille ja putkille.

Mitä putkia ja lämpöpattereita käytetään korkean rakennuksen rakentamiseen

Kaikki korkeakätiset Neuvostoliiton aikoina varustettiin teräsputkilla ja valurautaiset lämpöpatterit. Nyt on olemassa vaihtoehto. Muut putket ja patterit ovat käytännöllisiä, halvempia ja kestävämpiä.

Mutta valinta itsenäisesti, kun vaihdetaan jäähdytin asunnossa, ilman sopimusta asuntotoimistosta, ei voida hyväksyä. Lisäksi purkaminen ja putkien vaihtaminen - vain asiantuntijat tekevät.

Yleensä Zhekovskin asiantuntijat juotivat 25 mm: n PPN30-vaahtoa (ulkohalkaisija) alumiinivahvikkeella huolimatta siitä, että sen maksimilämpötila on vielä + 95 astetta, ja ohjauspaneelissa voi olla enemmän... PN25, jolla on vastaavia ominaisuuksia, on jo ilmestynyt.

On myös mahdollista käyttää metalli-muoviputkia pattereiden liittämiseen korkeisiin rakennuksiin - verkon palvelevan päätöksen mukaan. Käytetty halkaisija on yleensä 20 mm (ulompi).

Jäähdyttimen vaihtoa varten saman naisen työntekijät ovat velvollisia luomaan piirin, jossa on kaksi nosturia, ja ohivirta, joka on irrotettu säteilijän rinnalle.

Kun vaihdat jäähdyttimen huoneistossa

 • Patterin malli ja mitat (lämpöpäästö) koordinoidaan palvelujärjestön asiantuntijoiden kanssa.
 • Sammuta nousuputki, nestettä tyhjennetään.
 • Yleensä vanhoja teräsputkia leikataan, koska kierreliitäntöjä ei ole mahdollista irrottaa. Useimmiten lämpöpattereita vaihdetaan putkineen, minkä lisäksi putkityypit sovitetaan yhteen asuntotoimiston kanssa.
 • Jäähdytin on ripustettu vakiona, mukana tulpat, palloventtiilit, Mayevskin nosturi.
 • Jäähdytin on kytketty nousuputkeen piirin ohi ohi.

Miksi yläkerrokset ovat kylmiä?

Jos jäähdytysnopeus pienenee, lämpötilaa pienennetään, jolloin se on kylmä talossa, etenkin ylemmissä kerroksissa, joissa jäähdyttimet ovat usein viimeinen renkaaseen. Tämä tapahtuu teknisistä syistä johtuen putkien liiallisesta kulutuksesta, laitteiden kulumisesta ja organisatorisista syistä.

Polttoaine on nyt kallis, eikä sitä tiedetä, millä komentojen tasolla sen määrä on puolittunut, mutta tulos on vaikuttava - puolet asennetusta kivihiilestä, polttoöljystä ja kaasusta pääsee uuniin. Ja lämmitysverkon asiantuntijoita pyydettiin "ulosmittaamaan" ja jakamaan lämpöä, "etsiä menetelmiä". Tämän seurauksena osa pumpuista sammuu, korvaa, kattila on himmennetty, puhaltimet kierretään ja keinotekoinen "laitteiden kuluminen" luodaan.

Toinen vaihtoehto on huonokuntoisen lämmityksen heikko suorituskyky - lämpöpatterit eivät lämmitä. Monikerroksisen rakennuksen kellarissa säätömahdollisuudet ovat mahdollisia, kun jokin nousuputki kuumenee huonosti - järjestelmä on hyvin monimutkainen. Ongelmana voi olla ihmisarvoisen henkilökunnan puute organisaatiossa, minkä seurauksena verkko ei ole yksinkertaisesti perustettu.

Mutta tilannetta ei voi löytää vain paikallisten järjestöjen kärsimyksistä. Tai luoda kattilatalon pienelle talolle koordinoidusti viranomaisten kanssa. Tai siirtyminen asuntokohtaiseen lämmitykseen.

Ominaisuudet uusissa rakennuksissa

Tällä hetkellä yhä useammat ihmiset siirtyvät nykyaikaisiin lämmitysprojekteihin. Johdossa käytetään kahta putkea, minkä seurauksena jäähdytysnesteen energian väheneminen pienenee. Kytkentäkaavio asunnossa olevasta jäähdyttimestä kahden putken lämmitysjärjestelmällä.

Tällaiset hankkeet tarjoavat nyt muita materiaaleja, PEX: tä käytetään terän sijaan, mukaan lukien alumiini-vahvistettu. Jäähdyttimet, joiden vähimmäispaine on 16 atm, pienempi (piilotettu) silmänrajauskynä.

Viimeisin saavutus - erillinen johdotus erilliselle huoneistolle. Kaksi putkea, jotka on suunniteltu koko asuntoon. Asunnon ulkoasu voidaan tehdä niin kuin haluat, mutta yleensä projektin mukaan pystysuorat asentajat ovat sellaisia, että on suositeltavaa tehdä säteittäinen kuvio keskitetyistä keräilijöistä ja putket asetetaan väärällä kerroksella.

Tämä mahdollistaa myös asennuksen lattialevyjen avulla parvekelohkojen alapuolella.
Myös - asuntokohtainen lämpömittari.

Mutta vanhoissa rakennuksissa, joissa asuintalo on keskitetty lämmitysjärjestelmä, nämä asiat eivät ole saavutettavissa. Nauti etuja, jotka ovat perustaneet asunto-toimiston.

Mahdollisuus lämmityksen asentamiseen monikerroksisen rakennuksen moderniin asuntoon

 • Koko huoneiston lämmitysverkon keskuslämmityksen (yksittäisen kattilan) liittäminen suoritetaan yhdessä paikassa, josta johdotus menee pattereihin.
 • Putket asetetaan lattiaan, jonka muotoilu sallii sen. Käytetään lämpöpattereita, joissa on pohjakosketus ja lattiakondensaattorit.
 • On suositeltavaa käyttää jäähdyttimen piiriä, jossa on jäähdyttimiä, joissa vain yksiosainen putkiosat on sijoitettu lattian alle, keski- kerääjältä jokaiseen lämmittimeen.
 • Jos kyseessä on yhdistetty umpikujainen järjestelmä, kaikki piilotetut haaroitusputket voidaan suorittaa vain puristusliitoksilla käyttäen omaa työkalua.
 • Vain putkiliittimet ja putket yhdestä valmistajasta ovat piilossa. Juotetut putket piiloasennukseen eivät ole sallittuja.

Mikä on lämmitys torni

Keskuslämmityksen nousu: ominaisuudet, asennusvaatimukset, materiaalin valintaparametrit ja sammutusmenetelmä

Jäähdytysaineen jakautuminen korkeisiin rakennuksiin tehdään vertikaalisten putkien avulla. Ne kulkevat talon kaikkien kerrosten läpi, ja lämpöpatterit ja paristot liitetään niihin. Siksi on harkittava lämmitysvaiheiden ominaispiirteitä: sammutus, vaihto, lämpöeristys.

Nostimien lämmitys

Lämmitysjärjestelmä nousuputkella

Pipework with risers on vanhentunut muotoilu. Koska vanhojen rakennusten suuri määrä on kuitenkin melko työlästä ja kallista päivittää lämmitys niille. Useimmiten on tarpeen korvata lämmitysputket asuinrakennuksessa moderneilla polymeerimateriaaleilla tai asentaa lisäeristys ja tehdä korjauksia.

Tämän lämmityselementin suorituskyky riippuu geometrisista mitoista ja valmistusmateriaalista. Lämmitystornin päähalkaisijan tulee olla yhtä suuri kuin liitettyjen putkien koko. Muussa tapauksessa painehäviö, jonka seurauksena lämmön tasapaino koko talossa muuttuu, melutaso nousee.

Jotta asuntohuoneen lämmitys- torni olisi mahdollisimman ammattitaitoinen, on tärkeää tietää tärkeimmät toiminnot:

 • Jäähdytysnesteen jakelu kuluttajille. Jokaisen asuinrakennuksen sisäänkäynnissä voi olla 4 - 8 nousuputkea. Joissakin tapauksissa yhdessä asunnossa niiden määrä saavuttaa 4;
 • Riippuen lämmöntarpeesta, nousuputki pystyy suorittamaan kuumaa jäähdytysainetta toimittavia toimintoja ja samalla kuljettamaan jäähdytettyä. Tämä on tyypillistä yhdestä putkistosta. Kahden putken tapauksessa tarvitaan ainakin kaksi tällaista elementtiä;
 • Hydraulisen kuormituksen tasapainotus. Huolimatta kuumennusvaijerin väistämättömästä mutkasta, hänen on edelleen jakeltava paine tasaisesti koko hänen korkeudessaan.

Mutta kuluttaja on enemmän huolissaan kysymyksistä kotimaisen suunnitelman, eikä toiminnassa. Kuinka sammuttaa lämmityskerroksen ja mitä tarvitaan tämän tekemiseen? Tämä kysymys syntyy, kun on mahdollista vaihtaa tai korjata akkuja, lämpöpattereita ja lämpöputkia asunnossa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi sinun on ensin päätettävä uusien komponenttien sopeuttamisesta jo asennetun lämmitysuunin alle.

Et voi liittää lämminvesikerrosta keskuslämmitykseen nousuputken kautta. Tämä heikentää koko järjestelmää.

Lämmityskahvan asennus

Lämmitystornin asennus

Lämmitystornin siirtäminen tai sen vaihto on monimutkainen menettely monimutkaisuuden ja suunnittelun kannalta. Parasta on, että näitä toimintoja ei suoriteta lämmityskaudella, kun järjestelmä ei toimi. Mutta tämä ei ole aina mahdollista.

Lämmitystornin vaihtaminen asunnossa on ratkaistava kaksi asiaa:

 1. Issue permission.
 2. Noudata oikein uuden pystysuoran putken osat ja asennus.

Vain silloin lämmitysvaippa voidaan vaihtaa. Talvikaudella tämä asia on koordinoitava paitsi rahastoyhtiön, myös talon asukkaiden, joiden kautta asuntojen lämmitys torni kulkee.

Älä asenna kiertopumppua lämmitysputkeen. Tämä johtaa vedenpaineen muutokseen ja sen seurauksena lämmönlähteen lämpötoiminnan loukkaaminen taloon.

Kuinka irrottaa nousuputki lämmityksestä

Sammuta lämmityslaatta

Lämmitysputken oikeudellinen irtikytkentä lämmityskaudella on suuri ongelma, kun tehdään korjauksia tai asennetaan uusia jäähdyttimen putkia. Vaikeus on siinä, että tässä virtapiirissä jäähdytysnesteen virtaus pysähtyy kokonaan.

Suorita samanlainen toimenpide on välttämätöntä, kun suoritetaan korjauksia ja asennetaan lämmitysjärjestelmän uusia osia. Talviajan nousuputkien poistaminen ei ole heti tehty. Tätä varten sinun on kirjoitettava hakemus rahastoyhtiöön, sovittava päivämäärästä ja kellonajasta. Muutoin seuraavat ongelmat ovat mahdollisia, jos estät lämmityskerroksen ilman näitä toimenpiteitä:

 • Lämmityspiirin puuttuminen lämmityspiirin ympärillä johtaa muiden asukkaiden asuntojen laskuun.
 • Asuinalueella tapahtuvan normaalin lämmitysasteen noudattamatta jättäminen kuuluu kokonaan henkilöön, joka luvattomasti irrottaa nousuputken. Vaatimusten jättämisen yhteydessä hänen on maksettava moraalinen ja aineellinen korvaus;
 • Kun lämmitysteline irrotetaan lämmityskauden aikana uusien osien asentamiseksi ilman lupaa, on mahdollista, että rahastoyhtiön edustajat estävät tilapäisesti asunnon lämmityksen.

Kuinka tehdä talon lämmitysvaihtimien sammutus? Ensinnäkin on tarpeen yhdessä ilmoituksen kanssa ilmoittaa syyn tämän toimenpiteen aloittamiseen. Se voi olla jo asennetun lämmityskomponentin korvaaminen uusilla, mutta samoilla parametreilla. Lämmitystornin estämiseksi järjestelmän nykyaikaistamisen yhteydessä sinun on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

 1. Saada rahastoyhtiön teknisistä ehdoista (TU). Tässä asiakirjassa kuvataan uusien komponenttien tekniset parametrit sekä putkilinjan johdotus.
 2. Teknisten eritelmien loppuun saattamisen jälkeen kaikki tarvittavat komponentit ostetaan, mukaan lukien lämmitys- torni vaihtaminen.
 3. Lämpöhuollon sulkemisaika koordinoidaan. Asennus voi suorittaa sekä vuokralaiset itse että työntekijät. Kun rahastoyhtiöiden edustajat ovat tarkistaneet, lämmitysjärjestelmä käynnistetään uudelleen.

Usein uudelle järjestelmälle on välttämätöntä liikuttaa kuumenninta. Käytännössä tämä menettely on erittäin ongelmallinen. Päinvastoin kuin lämmitysvaihtimen sammuttaminen lämmityskauden aikana, asukkaiden lupien ja rikoslain antamisen lisäksi tarvitaan lämpöhuollon uudelleen suunnittelua kaikissa tämän piirin pitämissä huoneistoissa. Tämä on mahdotonta, sillä tämän vuoksi on välttämätöntä, että kussakin huoneistossa ei pelkästään lämmityslämmittimen ollessa sammutettu talvella, vaan myös lämmityslaitteiden kokoonpano ja järjestely muuttuvat.

Jos lämmityskerroksen päällekkäisyys on pieni - voit neuvotella paikallisen putkimiehen kanssa. Hän tekee sen ilman liikaa byrokratiaa kohtuuhintaan.

Säännöt uuden lämmitysuunin asentamiseksi

Putkiliittimet

Ennen kuin irrotat lämmityskerroksen, asenna uusi rakenne tai vaihda akku. Lue ohjeet ja suositukset sen asentamisesta. Niitä kuvataan yksityiskohtaisesti SNiP 3.05.01-85: ssa.

Jokainen kerrosrakennuksen lämmityslaatta asennettiin näiden standardien mukaisesti. Siksi se on korvattava vastaavalla rakenteella samoilla teknisillä ja toiminnallisilla parametreilla:

 • Putken sisähalkaisija ei saisi poiketa aiemmin määritetystä;
 • Lämmitystornin suurin taivutus voi olla enintään 2 mm / 1 m. sen pituus;
 • Putkien läpivientien välityksellä on tarpeen asentaa erikoisholkit. Niiden on oltava samassa tasossa, ja ne ovat 30 mm korkeammat kuin valmiin lattian.

Joten kun vaihdat lämmityslaitetta asunnossa, on välttämätöntä tarkkailla minimietäisyyttä sen ulkopinnasta seinään. Jos tätä ehtoa ei täytetä, lisälämpöhäviöt ovat mahdollisia, koska rakenne on useimmiten lähellä rakennuksen ulkoseinää. Tämä etäisyys riippuu suoraan lämmitysastin halkaisijasta.

Vähimmäisetäisyys seinään, mm

Jos lämmitysastia on osittain vaihdettava yhdestä huoneistosta - putkilinjan päästä pitäisi mennä ylä- ja alapuolella sijaitseviin vierekkäisiin huoneisiin. Muuten SNiP 3.05.01-84: n ehdot eivät täyty, mikä johtaa siihen, että rahastoyhtiön edustajat hylkäävät hankkeen.

Lämmitystornin mutkan asentamisen yhteydessä on kiellettyä tehdä liitoksia putkista, jotka asennuksen jälkeen sijaitsevat lattiapenkillä.

Materiaalivalinnan valinta lämmitysvaihteluun

Polypropeenikuumennus

Suurin osa tapauksista kerrostalon lämmitys- tornit on tehty teräsputkista. Useiden vuosikymmenien käytön jälkeen niiden tila ei ole tyydyttävä. Jos asunto vaihtaa putkia uusilla, on myös asennettava nousuputki korkealaatuisten materiaalien kanssa.

Tämä voi kuitenkin olla vaikeaa. Uuden materiaalin tekniset ominaisuudet putken valmistamiseksi on täytettävä vaatimukset. Voit tutustua niihin rahastoyhtiön teknisistä eritelmistä tai kuulemalla heidän edustajansa puhelimitse. Useimmiten ne ovat seuraavat:

 • Putkien vastaavuus lämmitystoiminnon lämpötilamoodiin. eli Uuden mallin on kestettävä mahdollisimman suuri lämpövaikutus ilman hätätilanteita;
 • Järjestelmän paine Keskitetty lämmitys voi olla 3 - 6 atm. On kuitenkin muistettava, että hydraulisia iskuja voi esiintyä ajoittain (kun täytät järjestelmän). Siksi normalisoituun painearvoon sinun on lisättävä marginaali 25-30%. Siksi on mahdotonta asentaa kierrätyspumppua lämmitysvylle;
 • Putken oikean lämmöneristyksen varmistaminen. Tämä on tehtävä vain, jos se kulkee muiden kuin asuinkiinteistöjen läpi, joissa voi vaikuttaa negatiivisiin lämpötiloihin. Tämä lämpöeristys on tehty nousuputkista.

Polypropeeniputkien juottaminen

Useat putkenvalmistusmateriaaliluokat täyttävät nämä vaatimukset. Helpoin tapa asentaa sama teräs. Useimmiten valinta lopetetaan polypropeenimalleilla.

Lämmönvaimennuksen järjestämiseksi on parasta valita korkealaatuinen polypropyleeniputki - PN25. Se on suunniteltu korkealle maksimaaliselle paineelle. Ongelma voi olla lämmityslämpötilassa. Jos yläraja ylittää arvon + 90 ° С - polypropeenin asennus on mahdotonta. Sitten ainoa vaihtoehto on teräsputket.

Missään tapauksessa ei saa kiinnittää muovisia viivoja. Hyvä lämmöneristyskyvystä huolimatta lämmitys tornit ovat erittäin epäluotettavia. Tämä johtuu jaksottaisista painehäviöistä järjestelmässä. Kaapeleita esiintyy useimmiten liitäntäsolmuissa, jotka on tehty kiinnitysosista.

Lämmityskerroksen irrottamisen jälkeen on tehtävä paineentarkastus ennen ensimmäisen käynnistyksen aloittamista. Vain silloin jäähdytysneste voidaan syöttää piiriin.

Säätimet säteilijöiden liittämiseksi nousuputkeen

Jäähdyttimen liittäminen nousuputkeen

Korotuksen korvaaminen liittyy useimmiten lämmitysjärjestelmän yleiseen uudenaikaistamiseen. Samaan aikaan ne asentavat paitsi uusia putkia, myös pattereita ja paristoja. On tärkeää valita oikea järjestelmä niiden yhteydestä lämmitysjärjestelmään.

Ensin sinun on täytettävä jäähdytin niin, että se pystyy tehokkaasti suorittamaan sen toiminnot. Sen valjaisiin olisi sisällytettävä seuraavat osat:

 • Sulkuventtiilit. Sen avulla on mahdollista rajoittaa täysin jäähdytysnesteen virtaus akkuun korjausta tai vaihtoa varten;
 • Termostaatti. Tarvitaan lämmön virtauksen vähentämiseksi pintalämpötilan pienentämiseksi;
 • Crane Mayevsky. Laite ilmapistokkeiden poistamiseksi.

Lämmitysputkien mahdollisen lämpöeristyksen lisäksi otetaan huomioon syöttölinjojen asettelu. Yhdensuuntaisen järjestelmän ohitus on pakollinen. Tämä on putkiosa, joka yhdistää jäähdyttimen sisääntulon ja ulostulon. Ohituksen halkaisijan tulee olla kooltaan pienempi kuin lämmitysputken. Tällöin voidaan vähentää pelkistetyn paineen vyöhykkeen esiintymistä järjestelmässä.

Asiantuntijat suosittelevat käyttämään samoja putkia liittää tyhjennys akkuun. Tämä on tarpeen koko järjestelmän toimintaparametrien normalisoimiseksi, lisäksi se helpottaa huomattavasti asennuksen työlästä. Lisätoimenpiteenä voidaan käyttää paine- ja lämpötila-antureita. Näin ollen on mahdollista hallita lämpöhuoltopalvelun laatua.

Pariston ennenaikaisen tukkeutumisen estämiseksi on suositeltavaa asentaa sihti. Se on asennettu termostaatin edessä olevaan syöttöputkeen.

Naapurit estivät lämmityksen nousuputken - mitä tehdä?

Lämmitysteline on tukossa

Huolimatta siitä, että lämmityksen korjaus on parasta tehdä ei lämmityskaudella - jotkut eivät noudata tätä sääntöä. Mitä tehdä, jos naapurit estävät lämmityksen nousuputken ja toinen lämmityspiireistä ei toimi?

On monia suosituksia tämän ongelman ratkaisemiseksi - yleisestä epäluottamuksesta ja poliisin kutsumisesta. Lopulta tämä johtaa haluttuun tulokseen - huoneiden ilman lämpötila on normaalia. Tällaiset menetelmät eivät kuitenkaan ole oikeita. Jos epäillään, että naapurit ovat estäneet lämmitystornin - sinun on suoritettava seuraavat toimet:

 1. Soita rahastoyhtiöön ja varmista, että talossa ei parhaillaan ole korjaus- tai huoltotöitä.
 2. Ei tarvitse kulkea asuntien ympärillä ja etsi syy irtikytkemiseen. Rahastoyhtiön edustajat olisi kutsuttava ratkaisemaan tämä kysymys. Hänen kanssaan oli allekirjoitettu sopimus asunnon toimittamisesta lämpöä varten.
 3. Sen jälkeen, kun syyllinen oli löydetty - häntä voidaan uhata sakko lämmitysjärjestelmän epätasapainottamiseksi. Tämä kohta on pakollinen lämpöhuoltosopimuksessa.

Vain tällaiset menetelmät voivat saada aikaan lämmityksen uudelleen. Kaikki muut vaativat liikaa tarpeetonta työtä ja johtavat myös ajan ja hermosolujen menetykseen. Jokaisen on täytettävä sopimusvelvoitteensa. Tämä koskee ensisijaisesti rahastoyhtiötä.

Videossa voit tutustua lämmitysvaihdon vaihtoon:

Riser-lämmitysjärjestelmä - laitteen esimerkkejä

Tässä artikkelissa tarkastellaan vaihtoehtoja erilaisille käsittelyille nousuputken lämmityksellä. Kiinnitettävät ja käynnistettävät nousuputket, vaihto- ja kytkentävaihtoehdot putkien ja korjauksen ominaisuuksista sekä lämmityslaajennuksen järjestelmä katetaan.

Pysäköintilämmitysjärjestelmän asennusvaihtoehdot

Kaiutin on pystysuora putki, joka mahdollistaa osan lämmittimien yhdistämisen yhteen järjestelmään. Erilaisissa lämmitysjärjestelmissä on erilaisia ​​vaihtoehtoja nousukerrosten yhdistämiseksi: pareittain tai itsenäisesti. Molemmat tapaukset edellyttävät yksityiskohtaista harkintaa.

Ala johdotus

Tämä järjestelmä on klassinen kaksiputkinen johdotus. Kellarissa on syöttö- ja paluuputket, ja lämmityslaitteet on liitetty jumpperiin, joka sijaitsee näiden piireissä. Jumpperi tässä tapauksessa on kaksi nousuputkea, jotka ovat toisiinsa liitettynä lämmitysjärjestelmän korkeimmassa kohdassa. Ullakolla olevat lämmityselementit on eristettävä, muuten ensimmäinen räyry voi aiheuttaa jähmettyneen nesteen pysähtymisen tai putken läpimurron. Tällainen ongelma voidaan ratkaista puhaltimella ja pahimmassa tapauksessa lämmitysputkien hitsaamista tarvitaan.

Teoriassa tällainen yhteys edellyttää hyvää tasapainoa nousijoiden, jotta etäinen nousijat voivat toimia yhtä tehokkaasti kuin läheiset. Käytännössä tällaista tasapainotusta ei suoriteta, mutta lämmitys on vakaa. Tämä johtuu siitä, että nousuputken halkaisija on erilainen.
Yhden hissiyksikön täytön pituuden tulisi olla minimaalinen, jotta vähimmäislämpötilaero olisi lähellä ja lähellä nousua. Jos nousuputki asennetaan, yksi niistä voi olla joutokäynnillä, mutta lämmittimet on kytkettävä molempiin.

Yläjohdotus

Ylimmän täytön tapauksessa lämmitysjärjestelmällä on erilainen ilme. Johdotus asennetaan ullakolle ja eristetään, ja käänteinen virtapiiri kulkee kellarin läpi. Tässä tapauksessa nousijat ovat itsenäisiä hyppyjä lämmityspiirien välillä. Pullotuksen katkaisua varten nostimet on varustettu kahdella venttiilillä: ylä- ja alapuolella.

Kuinka estää lämmityksen nousuputki ja aloittaa se korjauksen jälkeen

Jos haluat korjata nousuputket, sinun on ensin nollattava järjestelmä ja sen jälkeen, kun korjaustyö on valmis, suoritetaan uudelleenkäynnistys. Näiden operaatioiden toteutus on suoritettava tietyn algoritmin mukaisesti.

Bottom bottling

Ensin sinun on löydettävä sopivat venttiilit. Löydät ne keskittyen portaiden lentoon ja lämmityslaitteiden asentoon. Tarvittaessa voit kiivetä ylimmässä kerroksessa ja nähdä, kuinka hyppääjä sijaitsee. Jos haluat nostaa nousuputket uudelleen, irrota pistokkeet tai avaa nollausventtiilit.

Tämän työn päätyttyä voit sulkea purkamisen ja täyttää järjestelmän hyvin hitaasti vedellä. Tämän prosessin hitaus johtuu siitä, että kun järjestelmä täyttyy nopeasti, voi esiintyä vesisaha. Jos ruuveilla on ruuveja, veden on liikuttava kotelon nuolen osoittamaan suuntaan - muutoin venttiili voi murtua, minkä jälkeen lämmitysjärjestelmä on tarpeen nollata koko talon.

Tällöin voit avata venttiilin kokonaan ja vapauttaa ilmanpaineen ylimmässä kerroksessa. Mayevskin nosturi sijaitsee yleensä jäähdyttimen korkissa tai hyppääjän yläosassa. Nollauksen ja käynnistämisen toteutus yksinkertaistuu huomattavasti, jos kaikki venttiilin järjestelmään asennetut kuuluvat palloon.

Top pullotus

Tällöin lämmitys on paljon helpompaa, mutta järjestelmän palauttamiseksi tarvitaan paljon enemmän toimia. Ensimmäinen päällekkäinen ullakollekatto ja sen jälkeen - asennettu kellariin. Nyt voit avata nollauksen. Voit estää mahdollisen virheen irrottaessasi järjestelmää ullakolla, kannattaa aloittaa tieosuuksien määrä paikannetun maamerkin täyttämiseen.

Työn päätyttyä voit sulkea purkamisen ja täyttää hitaasti nousuputken. On välttämätöntä tarkkailla veden liikkeen suuntaa. Nyt voit avata molemmat venttiilit. Paineilmaa ei tarvita: hän siirtyy ullakolle paisuntasäiliöön.

Kuumennuksen muuttaminen: Korjaus

Kysymys siitä, miten lämmitysvaippa korvataan, syntyy melko usein. Riippumattoman paikan itsenäinen korjaus on melko yksinkertainen ja tarvittavien materiaalien määrä on pieni. Korjausta varten tarvitaan sinkitty teräsputki, jolla on hyvä lujuus ja ei syövytä, vaikka korroosionestopinnoitetta ei ole. Asennettaessa putki tarvitsee käyttää lankaa. Tämä johtuu siitä, että hitsauksen aikana putken sisäpuoli menettää sinkkikerroksen, joka suojaa sitä negatiivisilta vaikutuksilta.

Aallotettua ruostumatonta putkea voidaan käyttää korjauksiin. Se on vähemmän kestävä kuin sinkitty teräs, mutta se on merkittävästi parempi kuin asennuksen helppous. Hyvä ja helppo asennus on hyvä joustavuus ja liitososien läsnäolo. Suurin osa tuotetuista putkista kestää vähintään 15 ilmakehän paineen.

Muovisten tai metalliputkien käyttöä ei suositella. Yksi tärkeimmistä syistä on veden vasaran riski, joka johtuu venttiilien virheellisestä käytöstä tai toimintahäiriöistä. Lue myös: "Muoviputket lämmitykseen: ominaisuudet, tarvittava halkaisija tee-itse-asennuksessa."

Hyödyllisiä juttuja

Korjaustyön aikana syntyy erilaisia ​​vivahteita ja hienouksia. Pystysuora putki, johon lämmittimet on kytketty ja kaksoisputki ovat lähellä, joten kannattaa vaihtaa samanaikaisesti. Lämmönvaihtimien vaihtaminen on toivottavaa muodostaa aukko niiden välille, mikä mahdollistaa liitoksen purkamisen yhdelle nousuputkelle poistamatta toista.

Nousuja tulisi mieluummin kiinnittää seinään niin, etteivät ne tartu tai vuotaa, koska tämä vähentää merkittävästi nousuputkien käyttöikää. Usein kaksi kiinnitysaluetta kattojen väliin. Teräsputki voidaan kiinnittää galvanoiduilla puristimilla, jotka on varustettu kumitiivisteillä.
Esimerkki korvaamisesta pysäköinti lämmitysjärjestelmä näkyy videon:

Voit peittää putket käyttämällä verhoja tai seinäpaneeleja. Tällöin putki on näkymätön, mutta tarvittaessa ylläpito tai korjaus on käytettävissä. Älä läikytä putkia tiukasti: ne on vaihdettava säännöllisesti.
On toivottavaa, että lämmitysputket asennetaan paikkaan, josta niitä yksinkertaistetaan. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa ongelmitta korjaustöiden korjaamisen ja siirron. Leikattaessa kierteitä on varmistettava, että sen etäisyys lattiasta ja seinistä on vähintään 8-10 cm. Leikkaaminen putkessa taivutetussa asennossa ei ole sen arvoa, ja leikkaamisen yhteydessä on toivottavaa pitää putki avaimella, jotta se vähentää sen repeytymisen todennäköisyyttä vääntömomenttiin. Lisäksi leikkauksen helpottamiseksi putki voidaan öljyä.

Tässä artikkelissa pidettiin nousuputkiston lämmitysjärjestelmä ja sen ominaisuudet. Näiden tietojen tulisi auttaa nousijoiden huollossa ja korjauksissa, ja saadut tiedot auttavat ratkaisemaan kuormituksen käyttämisen käytännön ongelmat.

Anna palautetta:

Lue rakennuskustannukset Kysy kysymys Valokuvat Arvostelut

 • Tietoja projektista
 • tärkein
 • rakentaminen
  • kylpy
  • mökki
  • Uima-allas
  • veranta
  • perusta
  • aita
  • portti
  • katto
  • katto
  • lämpeneminen
  • Pergolas
  • maa
  • autotalli
  • Tiilenrakentaminen
  • Kehysrakennuksen rakentaminen
  • Kylvyn rakentaminen
  • Puutalot
  • SRO
 • Tekniset järjestelmät
  • Lämmin lattia
  • Ilmastointilaitteet
  • lämmitys
  • Septinen säiliö
  • Kattilahuone
  • savupiippu
  • Kaasun toimitus
  • Sähköasennus
  • Vesilämmitys
  • pata
  • Kiertopumppu
  • Lämmitysjärjestelmät
  • termostaatit
  • Vesilattialämmitys
  • hyvin
 • Asunto remontti
  • Kipsilevyn katot
  • septumit

  Mikä on lämmitysvaimennin?

  Nyt meidän täytyy rakentaa kattilahuone, kun elämme mökissä koko perheen kanssa. mutta minun ongelmani on se, etten tiedä miten rakentaa kattilahuone lähellä taloa ja yleensä kuinka paljon se maksaa

  Käyttäjien ja foorumin asiantuntijoiden vastaukset kysymykseen: Mikä on lämmitysvahti?

  Hyvää iltapäivää Lämmityspiste on kodin tärkein kuuma vesi. Jokaisella akun osalla on oma nousuputki. Se voi koostua yhdestä tai kahdesta putkesta. Kuumavesi, joka nousee putken läpi, menee teille lämmityspatterissa. ja sieltä takaisin nousuputkeen. Ja tämä putki on liitetty naapurinsa akkuun ja sen alla sijaitseviin naapureihin. Ja niin lattialla.

  palkkijärjestelmän lämmitin ufo.

  ... vain kosketuksella. Kierrä nousuputkea. Mikä ei ole ajatus? Voit ottaa yhteyttä...

  Mistä ostaa Urals-moottorisahaa?

  Hyvää päivää, rakkaat asiantuntijat, voitteko kertoa minulle, mistä voin ostaa kaapin ruokasalille Kiovassa? Kiitos jo etukäteen.

  Mistä ostaa yhden tarinan talo?

  Haluan rakentaa pienen yhden kerroksen talon. Mutta ensin minun täytyy päättää projektista. Joten päätin kysyä apua. Voisitko kertoa minulle.

  Kuinka valita laadukkaat muovi-ikkunat?

  Hyvää iltaa. Talvi on tulossa pian, ja ikkunani ovat vanhat ja kylmät. Päätin vaihtaa niitä parempia muovi-ikkunoita varten. Antakaa.

  Hei, minun kirjoituskoneessa, kun kytken päälle, kaikki valot vilkkuvat ja se ei käynnisty. Miksi?

  Mitkä ovat setrirakennusten hinnat?

  Hei Kysymykseni kuuluu, onko tarpeen rakentaa tie, joka on yhdensuuntainen tien kanssa?